Kyrkomusiker 100% tillsvidaretjänst

Vår organist Ewa slutar i juni. Nu söker vi hennes efterträdare.

Tuna-Attmars församling med 6.000 kyrkotillhöriga har 17 helårsanställda, varav två musikertjänster på heltid. Församlingen ligger 2 mil väster om Sundsvall och har tre kyrkor, Tuna, Attmar och ”Lillkyrkan” i centrala Matfors. Hos oss finns ett väl upparbetat kör-musik- och församlingsliv för alla åldrar. Vi har en god barn- och vuxenkörsverksamhet samt generösa musikanslag. Den lediga tjänsten har sin tyngdpunkt i Tuna kyrka där vuxenkören består av ett trettiotal korister. Bland våra instrument kan vi nämna en välljudande orgel från Hammarberg på 32 stämmor. En mindre Grönlundsorgel samt fina flyglar i två av kyrkorna. Avstånden inom församlingen är korta och samplaneringen god. Samverkan med föreningar, förskolor, skolor och samhälle är en viktig del i församlingen. Vi värnar fungerande traditioner, men skapar gärna nya. Det råder en god balans mellan antalet dop, vigslar och begravningar. Konfirmanderna är många och samarbetet mycket bra i arbetslaget. Sommartid firar vi ofta friluftsgudstjänst i våra byar och på våra festplatser. Vi har ett rikt kulturarv och omges av en underbar natur. Tuna-Attmar är även en pilgrimsförsamling.

Körkort och tillgång till bil är ett krav, liksom kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan.
Mycket mer finns att nämna. Välkommen att besöka oss!

Kontakta Kyrkoherde Birgit Huss, tel. 060-53 54 35 för vidare upplysningar.
Mera information om tjänsten: kontakta gärna nuvarande organist Ewa Andersson tel. 060 - 53 54 36  eller maila:  ewa.andersson@svenskakyrkan.se
Ansökan till: Tuna-Attmars församling, Rännövägen 5, 864 31 Matfors
eller via mejl till tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se.
Löpande rekrytering.
Facklig företrädare, Lärarförbundet: Kantor Maria Robertsson