Julspelet är flyttat från Röhmans torg till TUNA KYRKA 6 januari OBS tiden! kl. 11.00

Trettondedag jul 6 januari kl.  11.00 Flyttat från Röhmans torg till TUNA KYRKA
Julspel Gudstjänst för små och stora 
Erika Helenius, Chatrine Bergendal och Tunakören.
Pedagogerna: Elisabeth, Erika och Anette.
Efter gudstjänsten blir det dans kring granen i församlingshemmet och tomten kommer. Korvfika.