Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och unga

Alla människor är lika mycket värda. På detta bygger vår verksamhet för barn och unga. Genom lek och roliga aktiviteter förmedlar utbildade pedagoger en fin tradition på ett kärleksfullt sätt. Verksamheten syftar till att lära barnen att se det goda i människor och natur och visa en mening och ett sammanhang i världen.