Att vara gravrättsinnehavare

Att vara gravrättsinnehavare regleras i kapitel 7 i begravningslagen. Den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare får utöva gravrätten, vilket innebär:
-bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
-bestämma eventuell gravstens eller annan gravanordnings utseende inom ramen för vad kyrkogårdsförvaltningen bestämmer
-bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordning i övrigt
-överlåta eller återlämna gravplatsen

Gravrättsinnehavaren har också skyldigheter som:
-att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
-att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken (ett register som bl a används för att hålla ordning på belagda platser på gravplatsen samt vem som är gravrättsinnehavare).

Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till överlåtaren eller den gravsatte har möjlighet att bli gravrätts-innehavare. Om det finns fler gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som skall göras. Gravrätten kan återlämnas till kyrkogårds-förvaltningen genom anmälan. Överenskommelse träffas då med kyrkogårdsförvaltningen om hur eventuell gravsten eller annan gravanordning skall hanteras. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen.

Om gravrättsinnehavaren vill ha hjälp att sköta gravplatsen erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel och plantering mot särskild prislista. Kontakta pastorsexpeditionen och begär prislista.