Närbild på två händer som sträcks upp mot himlen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livsstegen

Måndagar och tisdagar

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på så många olika orsaker, t.ex. vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt förhållande eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss att leva det liv vi vill leva.

Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt liv utifrån existentiella teman. Vi arbetar oss tillsammans igenom boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”.

Varje Livstegsgrupp består av upp till 10 deltagare från 25 år och uppåt som träffas vid 12 tillfällen, en gång per vecka, tillsammans med handledare. I gruppen lyssnar vi till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

Under vintern/våren 2024 har vi träffats på måndagar dagtid och tisdagar kvällstid. Vi planerar att även under hösten 2024 starta måndag- och tisdagsgrupper. Vi börjar med introduktionsmöte under vecka 35 (någon gång mellan 26 – 30 augusti). Där får du mer information om innehåll och tillvägagångsätt. Under september startar Livsstegen som pågår under 12 veckor.

Har du frågor hör gärna av dig till:
Anna Engström, Diakon. Telefonnummer 0156 - 228 04, mejladress anna.engstrom2@svenskakyrkan.se

Håkan Lind
Telefonnummer 0708 - 582 500
Mejladress h.lind@me.com

Vill du anmäla dig till introduktionsmötet och/eller Livstegen gör det till trosa.forsamling@svenskakyrkan.se

Ange då att det gäller Livstegen och vilken dag du är mest intresserad av.

Livstegen - kort historik

Livstegen bygger på tolvstegsprogrammens metoder för livsförändring. Rötterna går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherska pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på 7 steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden under 1980-talet. Programmet har sedan fortsatt att utvecklas och finns idag över hela landet.