Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i alla våra kyrkor, församlingshem, kyrkogårdsexpeditionen och på församlingsexpeditionen. De är placerade nära huvudingången med tydliga skyltar.

I samband av personalens HLR-utbildning har vi satt upp hjärtstartare i våra församlingshem, kyrkor, församlingsexpedtion och kyrkogårdsexpediton. De är placerade nära huvudingångarna och det finns tydliga skyltar för att dom ska vara lätta att hitta. Titta gärna efter dem nästa gång du besöker oss så du vet var de sitter.