Foto: Sven Erik Falk

Vuxen

Till er vuxna erbjuds olika typer av aktiviteter. Trädet, bibelstudiegrupper, sopplunch, torsdagssamlingar i Lextorpskyrkan, Lekmannakåren, syföreningar osv. Välkommen på det som passar dig!

Pga av coronapandemin är tyvärr nedanstående satt på paus tillsvidare men vi hoppas att det startar igen i september 2021

Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Dagverksamheten Trädet i Kyrkans hus  är öppet tisdag-torsdag, med olika grupper och cirklar. Verksamheten pågår från september-april.  Caféet är öppet tisdag 10-14, onsdag 10-12 samt torsdag 10-14. Där serveras kaffe, te, saft, smörgås och kaffebröd till självkostnadspris, kl 12.00 är andakt i Hanna-kapellet.

Torsdagssamling i Lextorpskyrkan
Varje torsdag kl 14.00 är det ett program i kyrkan. 
Välkommen!

KYRKANS LEKMANNAKÅR I TROLLHÄTTAN har verkat i över 80 år och är en del av SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster. Här kan ladda ner vårens program.

Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster. 

Vi vill mötas i omsorg och glädje i rik och varm gemenskap:

* vid församlingsaftnar

* när vi möts vid andakter och gudstjänster

* när vi samtalar och delar tankar om kristen tro

Samlingarna sker i Kyrkans hus, Drottninggatan42, Trollhättan.

Någon att tala med

Vårt behov av samtal är speciellt stort i vissa livsskeden. Man kan behöva samtala om både stort och smått så att det inte växer och blir övermäktigt.

Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Trollhättan.

Idealitetsprojekt

Under år 2010-2013 bedrev Trollhättans pastorat tillsammans med Vänersborg ett idealitetsprojekt med målet att nå en väl förankrad och tydlig strategi bland förtroendevalda och anställda för hur man arbetar i församling/pastorat med att identifiera uppgifter och möjliggöra utförandet, rekrytera, utbilda och uppmuntra ideella medarbetare. I den andan vill pastoratet fortsätta verka för ett församlingsliv som präglas av mångas ideella insatser. 

Utvecklingsplanen för 2019. Klicka här.