Foto: Ulf Sundberg

Vår församling

Svenska kyrkan i Trollhättan består från 1 januari 2022 av en församling med 4 kyrkor – Trollhättans kyrka, Götalundens kyrka, Skogshöjdens kyrka och Lextorpskyrkan.

Trollhättans församling utgörs av de centrala delarna av Trollhättans stad och landsbygden väster om staden. I det området bor det ca 46 000 innevånare och ca 40 % av dessa är tillhöriga Svenska kyrkan.

Församlingslivet är rikt och varierat och utgår från de fyra kyrkorna – Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Götalundens kyrka och Lextorpskyrkan samt Kyrkans hus - som finns i olika stadsdelar av Trollhättan.

Totalt har församlingen drygt 100 personer anställda, vilka arbetar indelade i åtta olika arbetslag som leds av en arbetslags/verksamhetschef. Fem av dessa arbetslag arbetar i församlingsverksamheten, ett arbetslag arbetar inom begravningsverksamheten och två av dem arbetar stödjande med administration och fastighetsförvaltning..

Inom församlingsverksamheten arbetar alla förekommande kategorier inom arbetslagen med olika uppgifter inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

En del av personalen har specialuppgifter inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och Sverige-finskt arbete. Många delar på de alldeles ”vanliga” arbetsuppgifterna men det finns också många arbetsuppgifter att inrikta sig lite mer speciellt på, t ex studiegrupper och ideellt arbete.

Trollhättans kyrka

Vår vackra kyrka från 1860 ligger alldeles nära Trollhättefallen. Det är en välbesökt kyrka som under somrarna även fungerar som vägkyrka. Pilgrimsleden Göta Älv passerar vid kyrkan.

Trollhättans kyrka vinter

Skogshöjdens kyrka

Församlingens nyaste kyrka som ligger väster om älven nära Norra Älvsborgs Länsjukhus.

Lextorpskyrkan i Trollhättan

Lextorpskyrkan

Lextorpskyrkan finner man på Lantmannavägen 155 i Trollhättan. Här firas gudstjänst varje söndag kl. 11 på svenska och kl. 14 på finska. Eventuella förändringar ser du i kalendern "På gång" .

Götalundens kyrka i Trollhättan

Götalundens kyrka

Götalundens kyrka på Idrottsvägen 15 B i Trollhättan är en av de fyra kyrkorna i församlingen. Gudstjänst varje söndag kl 11.00 och ibland också kl 18.00.