Närbild på ett notblad.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vanliga vigselpsalmer

Planerar ni bröllop? Dags att välja psalm till vigselakten? Många brudpar vill höra psalmerna spelas för att kunna välja dem man tycker mest om till sin egen vigsel. Här nedan är texterna, vill du sedan lyssna på dem så kan du söka via youtube och spotify.

Psalm 82 Gud, se i nåd till dessa två som vi här ser inför dig stå med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd.
De slutit nu i denna stund ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre hos dem bliv och din välsignelse dem giv.
Här levs ej blott i rosengård, och mången prövning kan bli hård; behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.
Text: J L Runeberg Musik: Strassburg
 
Psalm 84 Vi lyfter våra hjärtan, till dig, o Fader vår, i tacksam- het och lovsång och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna sig själva i din hand och hjälp dem hålla löftet som de har gett varann.
Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem.Välsigna deras framtid,
välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett, det största du som gåva
och ansvar åt oss gett.
Text: A Frostenssn Musik: M Teschner
 
Psalm 410 Gud skapade av jord två mänskor för varann som avbild av sig själv, till kvinna och till man. Så skall ni nu tillsammans bli
den enhet ni är skapta till; där delar ni hans kärleks liv. Som mänskor får vi svar på frågan vem vi är av den som lika djupt oss känner och har kär. Nu skall det svar er kärlek ger
få spegla glädjen där ni ser hur Gud den högste älskar er.
Två människor får gå
så långt som livet är
tillsammans på den väg där Herren Gud går med. Så får ni dela liv och bröd, och Gud skall ge i lust och nöd sin kraft och hjälp i liv och död.
Text: Å Löfgren       Musik: J D Edvards
 
Psalm 411 Gud har omsorg om sitt släkte, han har sett vår ensam- het. Han har skapat man och kvinna, han har styrt i hemlighet
deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka
som en blomma åt varann.
Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi.
Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi.
När det mörknar över jorden, när det skymmer i vårt hus,
skapar kraft vill Herren ge oss,
mod och lus att tända ljus.
Text: B G Hallqvist  Musik: E Hovland
 
Psalm 834a ( i psalmer i 90-talet och 930 i psalmer i 200-talet)
Psalm 834b Se, livet vill blomma i Skaparens hand som lustgårdens örter och träd, då hjärtan är tända hos kvinna och man att älska och glädja varandra.
Vi lyfter till Herren vårt tack och vår bön för gåvan han ger i vår vård. Låt växa och mogna, om lust byts i nöd, den kärlek som bundit oss samman.
Så stärk oss att bära den vardag vi får i kärlek som ej söker sitt. Bevara ett ljus och en fröjd hos oss två från livet vid skapelsens källa.
Text: Gösta Wrede 1978
Musik: Lennart Hultin 1987
 
Psalm 199 Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om.
Text: I Kolmodin 1694 JO Wallin B G Hallqvist 1979 Musik: Svensk folkvisa 1693
 
Psalm 199 På bröllopsdagen ber vi
till dig som kärlek är.
Du lever mitt ibland oss
i glädjen nu och här.
Vi prisar dig som skapar
och känner allt som sker.
Förnyare av livet,
till dig, vår Gud, vi ber.
 
Psalm 200 I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor!
Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet med större prakt och härlighet än Salomos dig gläder.
Nu växer säd för skördens tid och ung och gammal gläds då och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa.
När jag hör trastens klara sång när lärkan jublar dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag är till för livet jag dig tackar.
Ack, är det redan här så skön På denna jord, så härligt grönt, hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.
Ack, att jag redan stode där inför din tron, o Herre kär, och bure mina palmer. jag ville då på änglars vis instämma i ditt lov och pris med tusen sköna psalmer.
Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag far. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.
Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas vis i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig allen, i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.

Text: P Gerhardt 1653 1 von Düben 1725 CO Angeldorff 1855 BG Hallqvist 1980 Musik:N Söderblom1916
 
Psalm 201 v 1-3 1-3
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solen ljus och lunden sus och vågens sorl bland viden förkunnar sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden.
 
Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådestunder. Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.
Text: C D af Wirsén 1889
Musik: W Åhlén 1933