Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon:+46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Välkommen som medlem -inträdesblankett

Fyll i blanketten och skicka sedan till:

Trollhättans pastorat
Box 161
461 24 Trollhättan

 Längst ned finner du inträdesblankett som kan laddas ner.

Hit går medlemsavgiften

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer, sjukhuskyrkan, familjerådgivning,  och olika mötesplatser. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt.

Anmälningsblankett (PDF)