Välkommen som medlem!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Trollhättan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

De flesta av oss förknippar kyrkan med gudstjänster och livets stora händelser. Som dop, konfirmation, bröllop eller begravning men Svenska kyrkan Trollhättan betyder även kyrkor, gudstjänster, körer och musik – och ett stort socialt arbete. Dit hör till exempel stöd till hemlösa och utsatta, våra hem- och sjukbesök och sorgegrupper. Vi har öppna förskolor, konfirmand- och ungdomsgrupper och caféer för unga och gamla. Vi finns på högskolan och på NÄL där Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst.

Du hittar ännu fler exempel på webben och i filmen längre ner på sidan.

Som medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack för att du vill vara med.

Bli medlem

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan Trollhättan

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagen.