Vaktmästare

  • Kyrkvaktmästare i Kyrkans hus tfn 0520-47 29 03
  • Kyrkvaktmästare i Skogshöjdens kyrka tfn 0520-47 29 07
  • Kyrkvaktmästare i Lextorpskyrkan tfn 0520-47 29 12
  • Kyrkvaktmästare i Götalundens kyrka tfn 0520-47 29 16