Utsikt från kyrktornet norr ut och Göta älv
Foto: Ulf Sundberg

Vad vill vi - Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Trollhättan är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Innehållet i församlingsinstruktionen är ett gemensamt arbete där många människor har medverkat i samtal och diskussioner.    

Församlingsinstruktionen strävar efter att svara på frågorna: