Utökat rökförbud utomhus from 1 juli

1 juli 2019 börjar en ny lag gälla som utvidgar rökförbudet på allmänna platser. Här kan du läsa om hur det påverkar Svenska kyrkan och våra utomhusmiljöer. Från och med 1 juli har rökförbudet på allmänna platser utvidgats till att även omfatta följande utemiljöer:

 

1. Uteserveringar
2. Vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. 
3. Områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i  inrikes kollektivtrafik.
4. Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
5. Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Svenska kyrkans verksamhet omfattas i första hand av punkt 2 som avser entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till. I vissa fall kan även andra punkter gälla för Svenska kyrkan beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

Det ansvar som församlingar och pastorat har är att tillse att denna miljö förblir rökfri och exempelvis ser över placeringar av askkoppar och även bedömer om det finns behov av att skylta upp vid entréerna att det är ett rökfritt område. Åtminstone ett par meter från entrén ska vara fredad från tobaksrök. ​