Högskolan Väsy i Trollhättan

Universitetskyrkan

Välkomna till Kyrkan på Högskolan Väst.

Kyrkan finns som resurs för studenter och personal på högskolan.
Du kan tala med oss om glädje och sorg, livsfrågor och tro, identitet och relationer, eller vad det nu är som är viktigt i ditt liv just nu. 

Här kan du träffa en en präst för samtal under tystnadsplikt. Vårt samtalsrum finns bredvid Studenthälsan på Högskolan Väst, i rum D213. 

På Högskolan Väst finns också ett Andrum (F318) för stillhet, andakt, bön och meditation. Rummet är till för alla studenter.