Meny

Trollhättans kyrka

Trollhättans församling blev egen församling 7 augusti 1857. Idag finns det två kyrkor i församlingen. Förutom Trollhättan kyrka även Skogshöjdens kyrka invigd 1990. Idag bor det drygt 19 000 invånare i Trollhättans församling.

Trollhättans kyrka renoveras

Trollhättans kyrka
Bild: Ulf Sundberg

Under perioden 9 september 2020 - 30 mars 2021 kommer Trollhättans kyrka att renoveras invändigt. När kyrkan renoveras sker gudstjänster och förrättningar i Kyrkans hus på Drottninggatan 42, Götalundens kyrka, Lextorpskyrkan och Skogshöjdens kyrka.

Det innebär att det inte äger rum någon verksamhet i kyrkan som dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och konserter. Kyrkan är med andra ord inte öppen.

Denna gång är renoveringen invändigt i kyrkan som målning, lagning av puts, nytt altarbord, ny ambo, en extra ny dopfunt, ny plats för kören framme i kyrkan och nya toaletter. Efter renoveringen blir kyrkan mer tillgänglighets anpassad. Den 25 april nästa år kommer biskop Åke Bonnier och återöppnar Trollhättans kyrka.

Senaste renoveringarna: 2009-10 Målning av fönstren, ny fogar mellan tegelstenarna  och nytt koppartak på långskeppet. 1983-84 målning av kyrkan invändigt, ny färgsättning av bänkarna och läktarpartiet.

 

Drönarfilm i Trollhättans kyrka

För att se filmen i sin helhet, klicka här: https://youtu.be/nMUBSBp4TIY 

Parkering

Ibland räcker inte platserna till vid Trollhättans kyrka. Då kan man parkera i stan och gå kyrkstigen utmed kanalen. Kyrkstigen går direkt efter klaffbron till vänster när du kommer från centrum. Vidare kan man också parkera vid Innovatum och ta vägen vi hängbron till Trollhättans kyrka. Räkna med att det tar cirka tio minuter att gå från båda platserna

Tidigare hade det tillhört Västra Tunhems pastorat och Gärdhems församling. Trollhättans kyrka invigdes på tacksägelsedagen 1862 och det var Trollhätte Kanalbolag som bekostade kyrkbygget. Arkitekt för Trollhättans kyrka är Edelsvärd. Han är också känd för att ha ritat Göteborgs centralstation.

Adressen till kyrkan är Kyrkbrovägen 1, 461 34 Trollhättan. Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.

Trollhättans kyrka har en säregen tillkomst. Den är en gåva från Nya Trollhätte Kanalbolag och invigdes 1862. Det var dess chef, friherre Nils Ericson, mera känd som järnvägsbyggare, som var den drivande kraften bakom både församlingsbildning och kyrkbygge.
Kyrkan är byggd i nygotisk stil och ritad av arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd. Tornet på kyrkan är 40 meter högt inklusive korset.

Under årens lopp har kyrkan genomgått ett flertal restaureringar. Den senaste ägde rum 1983-84 med Jerk Alton som arkitekt. Kyrkan fick då sin nuvarande interiör med bland annat helt ny färgsättning och delvis ny belysning. Kyrkan fick även kapprum, handikapptoalett och en ny uppgång till läktaren.

Här finns en broschyr om kyrkan.