Foto: Ulf Sundberg

Verksamheten Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Verksamheten Trädet i Kyrkans hus, Drottninggatan 42 vill vara en varm hemmiljö i vardagen. Höstetterminen hoppas vi startar vecka 37, 14-16 september 2021. Verksamheten är öppen tisdag-torsdag under terminerna med sommar- och juluppehåll. Här får vi möjlighet att mötas och få nya vänner. Vi får dela med oss av tankar och kunskaper och även lära oss något nytt.

Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Dagverksamheten Trädet i Kyrkans hus  är öppet tisdag-torsdag, med olika grupper och cirklar. Verksamheten pågår från september-april.  Caféet är öppet tisdag 10-14, onsdag 10-12 samt torsdag 10-14. Där serveras kaffe, te, saft, smörgås och kaffebröd till självkostnadspris, kl 12.00 är andakt i Hanna-kapellet.

Cirklar och grupper

Studiecirklar och öppna kostnadsfria grupper av skiftande karaktär är igång. Studiecirklarna anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus. Trädets verksamhet pågår från september - april.

Café

Tisdag 10-14, onsdag 10-12 och torsdag 10-14 . Där serveras kaffe, te, saft, smörgås och kaffebröd till självkostnadspris. Tisd - torsd kl 12-12.15 är det en andakt i Hanna-kapellet. Den är naturligtvis öppen för alla som vill deltaga.  Trädets café pågår från september - april.

Sopplunch, varje torsdag kl 12.15 under verksamhetens öppettider.

Vill du veta mer om verksamheten Trädet kan du kontakta:
Karin Melkersson, diakon, tel 0520-47 29 36, karin.melkersson@svenskakyrkan.se