Foto: Joachim Nywall

Syskonringen, bilder

En liten tillbakablick med bilder

Vi är stolta och glada över att fått Stipendiet "Lovande Förebilder". Motivationen lyder:

"Till verksamheter som på något sätt arbetar aktivt för att minska droganvändning, öka livskvalitet eller motverka utanförskap och därmed bidrar till en bättre vardag för unga människor. 

Fortsätt med ert arbete och engagemang, det ni gör har betydelse för många"

Diplom till Syskonringen
Ett tidigt tidningsreportage, fin beskrivning av Syskonringens arbete.

Vi deltog vid välgörenhetskonserten "Marching for Love" med bla. Triple and Touch & The Moniker. Vi samlade in pengar för att ungdomar i Sydafrika och Namibia ska stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. Programmet används ocksåför att minska spridningen av hiv och aids.

Affisch, Marching for love
Affisch syskonringen