Syskonringen

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, SENSUS och Mellansels Folkhögskola

Syskonringens styrelse 2020

Ordf: Solveig Espeseth
V.ordf:  Tina Östh
Sekr:  Alf Stolt
Kassör: Marina Borg

Övriga ledamöter:
Helvi Väinämö
Eva Hansen
Gerd Ryrhed Sandahl
Louise Sahlin
Christina Palm
Hans-Olof Svensson (adjungerad)