Foto: Joachim Nywall

Syskonringen

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, SENSUS och Mellansels Folkhögskola

Schema Syskonringen

Våren 2023

Syskonringens styrelse 2022

Ordf: Louise Sahlin
V.ordf:  Tina Östh
Sekr:  Alf Stolt
Kassör: Marina Borg

Övriga ledamöter:
Helvi Väinämö
Eva Hansen
Christina Palm
Anton Hasselberg (adjungerad)