Meny

Syskonringen

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, SENSUS och Mellansels Folkhögskola

Syskonringens styrelse 2019

Ordf. Solveig Espeseth
V.ordf. Tina Östh
Sekr. Alf Stolt
Kassör Marina Borg

Övriga ledamöter:
Helvi Väinämö
Eva Hansen
Gerd Ryrhed Sandahl
Maria Palm
Christina Palm

Revisor:
Anita Tetzlaff-Åhs

Valberedning:
Jan Jacobsson, Carina Dahlsten, Lotta Carlander

Adjungerande:
Hans-Olof Svensson