Sjukhuskyrkan på Näl

Vi har beredskap alla dagar kl 8-21. Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan NÄL.

Ett ljus och ett foto på Birgitta från Hannakapellet.

Vår vän och mångåriga medarbetare Birgitta Edvinson har avlidit efter en tids sjukdom.

Hon sörjs av familj, vänner, kolleger och många andra som minns henne med värme och tacksamhet.