Sjukhuskyrkan på Näl

Vi har beredskap alla dagar kl 8-21.
Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan NÄL.

Du kan också maila till sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se Nedan följer också direktnummer och e-post till Sjukhuskyrkans personal.