Sjukhuskyrkan

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. Vi har beredskap alla dagar kl 8-21. Ring växeln. begär Sjukhuskyrkan NÄL

På Näl arbetar            

Birgitta Edvinson, sjukhuspräst, 100%, mail: birgitta.k.edvinson@vgregion.se

Agneta Glemme, sjukhuspräst, 100% mail: agneta.glemme@vgregion.se

Svante Classon, sjukhusdiakon och verksamhetsledare, 100% (tj.led. 30%), mail: svante.classon@vgregion.se

Ulrika Svensson, sjukhusdiakon, 80%, mail: ulrika.a.svensson@vgregion.se

Lars Johansson, sjukhuspastor, 60% ,mail:  lars.e.johansson@vgregion.se

Extra resurs

Annette Börjesson, mail: annette.borjesson@svenskakyrkan.se

Birgitta Simson, mail: birgitta.simson@svenskakyrkan.se

 

 

Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan Näl.

Sjukhuskyrkan är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Sjukhuskyrkan Näl ligger mellan målpunkt A och B.                                                                                 

Sjukhuskyrkan har beredskap/jour alla dagar kl. 08.00-21.00. På kvällar och helger vid akuta situationer söker sjukhusets personal Sjukhuskyrkan via växeln.

Info in English - here

Klicka på respektive område nedan, för mer information om Sjukhuskyrkans verksamhet: