Meny

Sjukhuskyrkan

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal.

På Näl arbetar            

Birgitta Edvinson, sjukhuspräst, 100%, mail: birgitta.k.edvinson@vgregion.se

Svante Classon, sjukhusdiakon och verksamhetsledare, 100% (tj.led. 30%), mail: svante.classon@vgregion.se

Ulrika Svensson, sjukhusdiakon, 80%, mail: ulrika.svensson@svenskakyrkan.se

Camilla Juhlin, sjukhuspräst, 60%, mail, camilla.juhlin@vgregion.se

Lars Johansson, sjukhuspastor, 60% ,mail:  lars.e.johansson@vgregion.se

Ni kan även möta: Inger Dafgård och Annette Börjesson

 

Sjukhuskyrkans personal
Bild: Ulf Sundberg

Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan Näl.

Sjukhuskyrkan är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Sjukhuskyrkan Näl ligger mellan målpunkt A och B.                                                                                 

Sjukhuskyrkan har beredskap/jour alla dagar kl. 08.00-21.00. På kvällar och helger vid akuta situationer söker sjukhusets personal Sjukhuskyrkan via växeln.

Info in English - here

Klicka på respektive område nedan, för mer information om Sjukhuskyrkans verksamhet: