Sjukhuskyrkan

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. 
Vi har beredskap alla dagar kl 8-16.30. Ring växeln. begär Sjukhuskyrkan NÄL

Kontakt

Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan Näl.

Sjukhuskyrkan är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Sjukhuskyrkan Näl ligger mellan målpunkt A och B.                                                                                 

Sjukhuskyrkan har beredskap/jour alla dagar kl. 08.00-16.30. På kvällar och helger vid akuta situationer söker sjukhusets personal Sjukhuskyrkan via växeln.

Info in English - here

Klicka på respektive område nedan, för mer information om Sjukhuskyrkans verksamhet:

Mer om oss

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Meditationsrum/gudstjänster

Rummet finns för att användas till en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst.

Krisstöd/samtal

Målet med det psykosociala krisstödet är att underlätta för de drabbade så att de orkar se det inträffade, acceptera, förstå och bearbeta utifrån varje individs behov och förutsättningar.

För personal i NU-sjukvården

Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

Dödsfall/sorgegrupper/ stödgrupper

Avsked vid dödsfall. Sorgegrupper, leva-vidaregrupper och stödgrupper.

Andra kyrkor och religioner

Vi kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.