Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

September är diakonins månad

Sveriges kyrkor vill särskilt lyfta fram det diakonala arbetet. 2018 är temat Äldres psykiska ohälsa. 8 oktober inbjuder Svenska kyrkan och Britta Lundqvist stiftelse tillsammans med Trollhättans stad till en föreläsning om kognitiv svikt med Beata Terzis, leg. psykolog och med. Dr.

I Trollhättan inbjuder Svenska kyrkan och Britta Lundqvist stiftelse tillsammans med Trollhättans stad till en föreläsning den 8 oktober om kognitiv svikt med Beata Terzis leg. psykolog och med. Dr.

Beata belyser bland annat bekymren som blir i vardagen när någon drabbas av kognitiv svikt och tipsar om hur man kan underlätta i vardagen. Det sker inom ramen för en minimässa kring anhörigstöd.

Läs mer och anmäl: https://www.trollhattan.fh.se/events/event/inspirationsmassa-for-dig-som-anhorig/

När livet är kämpigt på olika sätt kan det vara en trygghet att veta att det finns någon som är beredd att lyssna, som bryr sig och som tar dig på allvar. Till Svenska kyrkans diakoner och präster kan du vända dig om du vill ha någon att tala med. Klicka här.  

September är Diakonins månad. Sveriges kyrkor vill särskilt lyfta fram det diakonala arbetet. 2018 är temat Äldres psykiska ohälsa. Du kan läsa mer genom att klicka här