Foto: Joachim Nywall

Schema Syskonringen

Våren 2023

Söndag 15 januari

Övning i Kyrkans hus kl 15.30-17.30

Söndag 5 januari

Högmässa kl 11.00 i Trollhättans kyrka. Samling kl. 10 i kyrkan, alternativt 9.30 vid Kyrkans hus för samåkning. Slut 12.30

Lördag 11 fubriari

Hjärtmello i Apollo folkets hus. Showen början kl 14.

Söndag 26 februari

Övning i Kyrkans hus kl 15.30-17.30

Söndag 12 mars

Övning i Kyrkans hus kl 15.30-17.30

Söndag 19 mars

Övning i Kyrkans hus kl 15.30-17.30

Söndag 23 april

Övning i Kyrkans hus kl 15.30-17.30

Lördag 29 april

Vi sjunger på Etage kl. 11-11.30. Samling 10.45

Frågor?

Louise Sahlin, diakon, 0520-472942
louise.sahlin@svenskakyrkan.se

Anton Hasselberg, organist, 0520-472950
anton.hasselberg@svenskakyrkan.se