Quiz - testa din konfakunskap

Hur mycket kan du om konfirmation? Testa dina kunskaper och se hur mycket du vet!

1. Vad betyder ordet konfirmation?

A. Att beslagta.
B. Att bekräfta.
C. Klä dig i vitt.

Svar: Genom att konfirmera dig bekräftar du relationen till Gud som kan ha börjat vid ditt dop.

2. Varför har man en vit kåpa på sig vid konfirmationen?

A. För att vit är den enda tillåtna färgen.
B. Den symboliserar dopklänningen som man nu vuxit i så den passar bra.
C. För att skydda finkläderna.

Svar: För att kåpan symboliserar dopklänningen som är alldeles för stor på en bebis som döps och inte förstår mycket av kristen tro. Som konfirmand har man fått lära sig mer och kanske vuxit i tro så att den passar bättre.

3. Behöver man vara döpt för att bli konfirmand?

A. Ja, gärna flera gånger av samma präst.
B. Nej. Det löser vi under konfatiden.
C. Det spelar inte så stor roll.

Svar: För att börja i en konfagrupp behöver du inte vara döpt. Däremot behöver du vara det för att bli konfirmerad. Men det kan du bli under konfatiden.

4. Hur många ungdomar är det i en grupp?

A. 3.
B. Det varierar.
C. 245.

Svar: Det varierar. Ju fler konfirmander desto fler ledare är med så grupperna kan delas upp i mindre.

5. Hur går en konfirmation till?

A. Prästen håller ett förhör då alla konfirmander svarar på frågor om kristendomen.
B. En gudstjänst som konfirmanderna till stora delar skapar själva då de berättar om vad de gjort.
C. Ett papper skrivs på så är det klart!

Svar: En konfirmationsgudstjänst är en festlig avslutning på konfatiden då konfirmanderna medverkar på många sätt och delar med sig av det de gjort, sett, pratat om och upplevt. Familjen och släkten brukar också komma.

6. Varför åker vi på läger?

A. För att läsa bibeln.
B. För att det är ett roligt och bra sätt att lära känna varandra och sig själv på.
C. För att man lär sig bättre när man dygnat.

Svar: Vi brukar ha väldigt roligt på läger och det är ett bra sätt att lära känna varandra på.

7. Vad gör man på en konfaträff?

A. Ber och lyssnar på när prästen föreläser.
B. Fikar, leker, skapar, diskuterar och pratar om viktiga ämnen.
C. Inget viktigt. Nåt snack om heliga andar och sen går vi hem.

Svar: Det kan vara saker som relationer, hopp, Jesus, mänskliga rättigheter och mycket annat. Och har gruppen ett tema blir det också sånt prat.

8. Hur lång är en konfasamling?

A. Alltid minst åtta timmar.
B. Från två timmar till en hel dag.
C. Högst 40 minuter.

Svar: En konfasamling kan vara allt från ett par timmar till hela dagar. Det beror på hur ofta gruppen träffas. Vissa ses ofta och kort. Andra mer sällan och då längre stunder.

9. Varför går man på gudstjänster under konfirmationstiden?

A. För att få färre sovmornar som straff för våra synder.
B. För att få erfarenhet av en viktig del av vad kyrkan gör, få del av gemenskapen och se att kyrkan är mer än bara konfa.
C. För att dricka saft och äta bullar.

Svar: Att fira gudstjänst är ett bra sätt att följa vad som händer i kyrkan under ett år. Alla helgdagar och berättelser berättar spännande historier.

10. Hur många ledare har en konfagrupp?

A. En präst har ansvar för alla grupper.
B. Ganska många!
C. Ingen. Alla gör vad de vill.

Svar: En präst och en pedagog är alltid med. Ibland fler som musiker och diakoner. I några grupper finns det också unga ledare.

11. Vilken grupp ska jag välja?

A. Den måste ta den som är närmast ditt hus.
B. Alla grupper är bra och du får vara med var du vill. 
C. Blunda och bläddra vet ja!

Svar: Du får vara med i vilken konfagrupp du vill - oavsett var du bor.

Vad blev ditt resultat?

FLEST A
Nja, så här är inte konfirmation alls faktiskt. Man skulle kunna tro att det är strikt, tråkigt och att prästen bestämmer. Men så är det inte längre - utan helt tvärtom. Häng med och skapa din egen upplevelse!

FLEST B
Japp! Du har koll du! Du är fullständigt redo att bli konfirmand. Det är så här bra vi faktiskt har det. Hoppas vi ses snart!

FLEST C
Nej, riktigt såhär löst och otydligt är det inte under konfirmationstiden. Visst fikar vi, leker och har kul men diskussionerna och vännerna är äkta och ofta djupare än du tror. Ge konfa en chans. Du kommer att bli överraskad.