En psalmbok är uppslagen på Gud som haver barnen kär.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Psalmer vid dop

Svårt att bestämma musik till dopet? Vi har samlat några av de vanligaste psalmerna vid dop. Här nedan är texterna, vill du sedan lyssna på dem så kan du söka via youtube och spotify.

Psalm 21 Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig, herre vi prisar dig, herre, vi sjunger ditt heliga namn.
Jesus, Guds son ,levde och dog, för alla, för oss, lever idag, ja, han är här, ja han är här, Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig...
Anden vår tröst, levande, varm och helig och stark, talar om Gud. Stöder och bär, dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig....
 
Psalm 248 Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar, över dem han sig förbarmar bär dem upp på faders armar.
Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka, han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Gläd dig du, då lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla
Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.
 
Psalm 381 Gud har en famn, en stor, stor famn och där han sluter in vart barn som döps i Jesu namn Han säger: Du är min.
Gud har en bok, en stor, stor bok och där han skriver in, vart barn som döps i Jesu namn. Där står det: Du är min.
Gud har en himmel, stor  ja, stor, med rum för alla dem som döps en gång i Jesu namn. Där har jag nu mitt hem
Din kärlek Gud är stor ja, stor, Jag ber i Jesu namn. Låt inget dra mig bort ifrån, din himmel och din famn
 
Psalm 382 Vi tackar dig, vår skapare, för livet som du ger. Vår Fader, om välsignelse för detta barn vi ber
Låt barnen komma hit till mig, du, Jesus talar så. I tro på ordet nu till dig vi med vårt barn får gå.
Vi vet att livet kan bli svårt, att människan är svag. Led helga Ande, barnet vårt i kraft från dag till dag.
Du älskar det, du känner det. Du kallar det vid namn. Tack heliga Treenighet, för dopets öppna famn
 
Psalm 383 Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer. Kommer vi till dig som gav oss livet Kommer vi till dig som gav oss livet.
Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer. Det som sker i dopet gör oss trygga, det som sker i dopet gör oss trygga.
Med vår undran står vi i din närhet. Du som bär och fyller universum väntar på de små och tar emot oss, väntar på de små och tar emot oss.
Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja har vi fötts på nytt till liv i Kristus, till ett öppet liv i tro och tillit, till ett öppet liv i tro och tillit.
Över tidens gränser lever alltjämt dina löftesord vid dopets vatten. Dopets ljus förblir när livet slocknar, dopets ljus förblir när livet slocknar.
Mycket större än vad ord kan rymma är den gåva du oss ger i dopet. Herre, låt vår tro bli fylld av glädje, Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.
 
Psalm 384
Ett liv ur dina händer, en gåva av din nåd, ett tecken på din kärlek, tack Herre, för vårt barn
Din kyrkas dop är källan till rening och till liv, ett glädjens friska flöde en nådens djupa ström.
Du räcker dina händer i dopet till värt barn. 0, låt det en gång säga i tro sitt »ja» till dig.
När oro, sorg och tvivel vill skymma vägens mål hjälp då vårt barn bekänna: »1 dopet blev jag din. »
Gud, låt oss alla mötas som dina barn en gäng hos dig i himlens rike, det nya livets land.
 
Psalm 386 Upp ur vilda, djupa vatten lyfte skaparen liv och land. Markens djur och himmelns fåglar, man och kvinna skapte han.
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått. Födas, leva, dö och uppstå före oss har Kristus gått.
Flodens vatten ....

Liksom barn vi står här alla som har döpts i Jesu namn, tackar Frälsaren som lyfter nya släkten i sin famn. Flodens vatten ....

Alla våra källor, har vi i vår Herre, i hans ord. Vi får dricka liv som trädet rotat i en fruktbar jord.
Flodens vatten...
 
Psalm 606 Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn. Han går på så mjuka sandaler. Hans mantel är vävd av det lenaste garn. Hans arm är så stark, hans doft är så ren. Han känner var rot och var grop och var sten, och han nynnar en sång, som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler.
Mitt barn, du är buren i Skaparens famn. Han andas intill dig så nära. Han håller omkring dig . Han känner ditt namn. Han gråter med dig, han ler när du ler. Du är aldrig ensam och oönskad mer, för du hör honom till, Herren Jesus som vill till himmelens glädje dig bära. 
 
Psalm 607 Jag är hos dig min Gud, som barnet hos sin mamma. Jag är hos dig som fågeln i sitt bo. Jag är hos dig min Gud. Jag är hos dig min Gud, när natten börjar komma, i kvar hos mig så jag har lugn och ro.
 
Psalm 744 Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen. Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga. Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga
Ljuset bär oss...
 
Psalm 832 Sov du lilla sov nu gott du är döpt, ditt hår är vått i Guds händer vi dig lagt, ditt och Guds namn här blev sagt. Du är på den gröna gren liten knopp, Guds ögonsten.
Fråga sen allt vad du kan vem är Gud och var bor han ?Vem har skapat jord och allt Lejon, fåglar, varmt och kallt? Fråga oss om tro och hopp, Dop och nattvard, lilla knopp.
Liten knopp på Livets träd, litet barn på ett vuxet knä. Livet rymmer hemlighet, Större än vad någon vet: Som en knopp som går i blom Du vårt barn, Guds egendom.
Någon spelar piano.

Regler för inspelad musik i våra kyrkor

Vi vill så långt det är möjligt undvika inspelad musik i våra kyrkor. Detta då vi har anställda kyrkomusiker som har som jobb att spela på gudstjänster och förrättningar i församlingen.