Omslaget till Patos med körledare och sjungande barn

Patos nummer 3, 2022

Här kan man läsa om Sevim vars olycka fick henne att byta inriktning, om Film i Väst som firar 30 år och om körer och musiker inom kyrkan

Patos - Emma snickrar vidare på körtrappan

Det händer fantastiska saker i kroppen när du sjunger. Och när du gör det tillsammans med andra blir känslan ännu starkare. Nu fortsätter Trollhättans församling att bygga på sin körtrappa.

Patos - Olyckan fick Sevim att förverkliga sin dröm

Hon var 25 år och hade just avslutat första läsåret på högskolan när olyckan var framme. Sevim Gurdal blev påkörd av en bil och sviterna satte stopp för fortsatta studier. Under sin väg tillbaka efter skadorna fick hon insikten att följa sin dröm.

Patos - I kyrkans tjänst, del 1

En kyrka utan levande musik är liksom ingen kyrka. I Trollhättans församling är det de sju kyrkomusikerna som är navet i den musikaliska verksamheten, oavsett om det handlar om enskilda konserter eller psalmsång i samband med gudstjänsten.

Konstverk på Håjums kyrkogård

Patos - En levande utställning

Utställningen med minnesmärken skapade av konsthanverkstudenterna vid Campus Steneby i Dals Långed fortsätter att växa på Håjums begravningsplats. Minnenas stig kantas nu av ett 50-tal konstverk.