Patos- Vi ringde till Riki Kuivalainen

som sedan 3 april i år är ny församlingsassistent och blivande präst i den finska verksamheten i Lextorps församling.

Välkommen till Trollhättan! Hur trivs du?

– Tack! Jag har blivit väldigt väl mottagen av alla församlingsmedlemmar och av personalen. Så det känns toppen.

 

Du kommer att efterträda prästen Mikko Ollilainen som går i pension i januari. Hur känns det?

– Det är spännande och samtidigt är det skönt att Mikko jobbar 50 procent fram till sin pensionering, så att jag med hans hjälp kan komma in i verksamheten. Det betyder mycket för mig.

 

Berätta, vem är du?

– Jag är 27 år och kommer från Helsingfors, där jag också har min mamma, pappa och syster. I januari 2017 var jag färdigutbildad vid teologiska fakulteten i Helsingfors efter fem års studier, men det är väldigt ont om prästjobb i Finland. Så när jag fick tips om att det behövdes en ny finsk präst i Trollhättan, så tog jag kontakt.

 

Det finns en lång finsk tradition i Trollhättan efter den stora arbetskraftsinvandringen på 1960- och 1970-talet. Hur märker du det?

– Den finska delen av församlingen är i första hand äldre människor som har väldigt mycket att berätta om hur de flyttade till Trollhättan för att främst jobba på Saab. Sedan har de skapat sig ett liv och bildat familj här och blivit kvar. Kyrkans verksamhet betyder mycket för dem och idag är vi ett 40-tal sverigefinländare i församlingen. Det är en väldigt familjär känsla.

 

Du är färdigutbildad, men formellt inte prästvigd ännu. Berätta!

– Det stämmer. Nu kommer jag att gå några kompletterande kurser i Sverige och sedan kommer Skaras biskop Åke Bonnier att prästviga mig. Det är inte så vanligt att man gör så, men jag ser fram emot det.

 

När bestämde du dig för att läsa teologi?

– Jag var inte särskilt intresserad i konfirmandtonåren och vi har ingen prästtradition i familjen eller släkten. Men så småningom växte nyfikenheten och jag sökte in till fakulteten. Redan efter ett år hade jag bestämt mig för att välja inriktningen mot prästyrket, som man väljer efter två läsår.

 

På vilket sätt skiljer sig Svenska kyrkan mot Finska kyrkan?

– Inte så mycket, eftersom båda står på samma evangelisk-lutherska grund. Men i Finland är det lite mer konservativt, både i hur mässorna utformas och hur bibeltexterna tolkas. Här i Sverige är det mer liberalt och det passar mig väldigt bra.

 

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag håller på att lära mig spela gitarr med hjälp av en mobilapp. Och så cyklar och springer jag mycket. Min svenska blir dessutom bättre och bättre så jag hoppas så småningom lära känna fler och fler trollhättebor.