Barbro Gustavsson på en kyrkbänk i Lextorpskyrkan med altartavlan i bakgrunden
Foto: Amer Kapetanovic

Patos - Trygga stadsdelar i fokus för nationell konferens

En mångkulturell vardag innebär nya förutsättningar även för Svenska kyrkan. Sedan 2015 har Lextorpskyrkan ingått i det nationella nätverket Framtiden bor hos oss. Och i slutet av april är Svenska kyrkan i Trollhättan värd för nätverkets konferens med temat Trygghet i våra stadsdelar.

– Nätverket har bland annat öppnat upp för att fler sökt samverkan med kyrkan i utsatta stadsdelar runtom i Sverige, säger prästen Barbro Gustavsson i Lextorp.

EMBRYOT TILL NÄTVERKET bildades redan för 20 år sedan i Göteborgs förorter, där kyrkan insåg att det behövs nya sätt att arbeta i en vardag med olika kulturer och olika religioner. Den ökade flyktingströmmen 2015 innebar att även mindre församlingar i mindre städer som Trollhättan ännu mer aktivt behövde reflektera  över hur på hur kyrkan på bästa sätt kan vara en enande kraft och vara tillgänglig för fler.
– Idag är vi drygt ett 30-tal medlemmar, främst församlingar eller delar av   pastorat, som ingår i nätverket, från Malmö till Stockholm.  Medlemmarnas  gemensamma nämnare är att vi verkar i en mångreligiös och mångfacetterad stadsmiljö, där vi inte har så många officiella medlemmar i Svenska kyrkan, säger Christina Byström.

Hon var med och startade nätverket som kommunikatör i Bergsjön/Biskopsgården  i Göteborg, bland annat tillsammans med kyrkoherdarna i de församlingarna.  Trollhättans nye kyrkoherde Henrik Törnqvist var senare i många år ordförande för nätverket.
Idag jobbar Christina som en av två anställda med att samordna och utveckla  verksamheten Framtiden bor hos oss.
– Nätverket tog form i samarbete med Göteborgs och Stockholms stift och ganska snart var även Malmö involverat, berättar Christina.

I LEXTORPSKYRKAN ÄR nätverkets frågeställningar och ambition sedan länge en självklar del av vardagen. Prästen Barbro Gustavsson ser nu fram emot att äntligen få vara värd för den tidigare pandemiuppskjutna konferensen. Inte mindre än  femton workshops för medarbetare i Svenska kyrkan är planerade under tre dagar. Och även förtroendevalda samlas för en halvdagskonferens.
– Jag är väldigt stolt och glad över programmet vi erbjuder. Vi både diskuterar  erfarenheter och goda exempel från allt som görs inom nätverket runt om i landet, men har också bjudit in föreläsare som ger oss nya och fördjupade perspektiv, säger Barbro.
Hon nämner bland annat Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet och på många olika sätt engagerad som sakkunnig kring  frågeställningar och utredningar som tangerar de utmaningar som Framtiden bor hos oss diskuterar.

TEMAT FÖR KONFERENSEN är Trygghet i våra stadsdelar. Bland de medverkande med lokal förankring finns bland andra kommunalrådet Monica Hansson och  Universitetslektor och Fil dr Karin Flensner vid Högskolan Väst, där hon forskar kring frågor om religion, sekularisering, integration och migration i skolmiljö. Även Gigi Cederholm, samordnare för Trygghetsvandrarna Trollhättans stad och kommunpolisen Victor Prästbacka kommer ett medverka.

Nätverkets samordnare Christina Byström ser fram emot dagarna i Trollhättan
26–28 april, där Lextorpskyrkan blir det naturliga navet.
– Nu har det gått nästan två år sedan vi bestämde oss för rubriken Trygghet i våra stadsdelar, men den är ju i allra högsta grad fortfarande aktuell, säger hon och  syftar inte minst på alla de skjutningar och gängkriminalitet som ständigt gör sig påmind.

BARBRO GUSTAVSSON HAR, förutom lång erfarenhet som fängelsepräst, också de senaste tio åren haft kyrkans uppdrag att finnas som stöd för den lokala polisen i rollen som polispräst. Det har givit henne ytterligare erfarenheter och insikter i  problematiken och utmaningarna. Det är kunskap som hon tar med sig in i arbetet med Framtiden bor hos oss.
– Poliser går in i lägen och tar hand om många svåra situationer. Samtidigt är det så oerhört viktigt att polisen får hjälp av människor som ser och hör saker, understryker Barbro.

SOM KOMPLEMENT TILL det mänskliga ögat utökas nu successivt kameraövervakningen. Strax efter årsskiftet kom exempelvis beskedet att polisområde Östra Fyrbodal fått pengar för att etablera övervakningskameror på just Kronogården, Lextorp och Sylte; tre stadsdelar som klassats som riskområde. Syftet är att kamerorna ska bidra till polisens arbete att förebygga och klara upp  brott. För drygt ett år sedan ändrades också lagen, så att polisen inte längre  behöver tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Närmare 40 platser i Kronogården, Sylte och Lextorp ska övervakas, baserat på bland annat på   brottsstatistik och samtidigt vägt mot en rad faktorer där intresset för integritet vägts mot intresset för att övervaka. 
Kamerorna väcker också frågor, menar Barbro Gustavsson.
– De bidrar säkert till att det blir lugnare och det hjälper polisen att ta fast  kriminella, men det måste vara väldigt tydligt kring hur kamerorna används. Någon kameraövervakning vid Lextorpskyrkan är inte aktuell.
– Vi har inte rätt till det, utan du ska alltid känna att du är fri att komma och gå till kyrkan utan att vara övervakad. Kyrkan är en fristad, konstaterar Barbro.

Hon hoppas och tror att den stundande konferensen kommer att bidra till att kyrkan kan spela en ännu mer aktiv roll i det gemensamma arbetet med att få människor med olika bakgrunder att mötas runt om i Sverige.
– Framtiden bor hos oss har bland annat bidragit till att det idag är betydligt fler organisationer och kommuner som söker samverkan med Svenska kyrkan. Den utvecklingen har verkligen gått åt rätt håll, säger Barbro Gustavsson.