Patos - nr 2, Juni 2021

Måndag 21 juni delas Patos, församlingsmagasinet för Trollhättans pastorat ut till hushållen. Denna gång möter vi Johan Bohlin, VD för Bohlins glass, MarieLouise Svensson - kyrkomusiker som blir pensionär, läser om hur sista vilan ser olika ut då mångkulturen formar våra begravningsplatser och mycket annat.