Patos - Musslan gör skillnad

Caroline Egenvall och Catherine Westvig är ledare på Musslan, en gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever eller har levt i en familj där någon lider av en beroendesjukdom eller psykisk sjukdom. Musslan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och Trollhättans Stad.

Vilket syfte fyller Musslan i de här barnen och ungdomarnas liv?
– Vi vill ge barnen verktyg för att kunna hantera sin vardag. Många barn i sådana här situationer tror att de är ensamma i hela världen med sina problem, men
forskning visar att det finns fyra till fem barn i varje klass. Eftersom Musslan är just en gruppverksamhet får barnen upptäcka att andra har samma problem som de själva och känna sig mindre ensamma. Ett annat syfte med gruppen är att ta bort skuldkänslor. Vi vill att de ska lära sig att man faktiskt får ha roligt trots att det finns någon där hemma som inte mår bra, förklarar Caroline.

Hur ser verksamheten ut, vad gör ni på träffarna?
– Vi har tre grupper varje termin, en lågstadiegrupp, en mellanstadiegrupp och en högstadiegrupp. Varje grupp har cirka sex barn och ungdomar och så är vi två ledare. Varje träff följer ett bestämt tema, men framförallt vill vi att träffarna ska vara roliga. Någon eller några gånger per termin gör vi utflykter som att bowla, äta på restaurang, eller åka till Borås djurpark, berättar Catherine.

Märker ni att Musslan gör skillnad?
– Ja men det gör vi. Dels genom att det blir en väldigt god sammanhållning i gruppen. Man märker att barnen respekterar varandra. Men sen får vi ju direkt feedback också både från barn och föräldrar. Vi fick nyss ett fint sms från en förälder som sa att Musslan-dagen var den bästa dagen i veckan för hennes
son och att hon märkte att hans mentala hälsa ökat och att han mår bättre. Det är det bästa kvittot vi kan få, menar Catherine och Caroline.

Hur har pandemiåret påverkat Musslans verksamhet?
– Vi har följt rekommendationerna och har därför fått ha uppehåll under delar av året. Men vi har varit måna om att hålla kontakten med barnen som vanligt så klart. Därför skickade vi varje vecka brev med posten hem till barnen där vi skrev något stärkande och skickade med lite pyssel och andra gåvor. Förra sommaren kunde vi även ha träffar utomhus med ett par barn i taget, säger Caroline.

Vad är Musslans största utmaning?
– Det är att hitta de här barnen som behöver hjälp. Vi vet att behovet är stort men efterfrågan är liten. Vi får ägna mycket tid och energi åt att marknadsföra oss själva. Vi är ute och pratar i skolan, socialtjänsten, öppenpsyk, fritidsgårdar med mera. Ofta är det en familjehemlighet och det krävs ganska mycket mod från både barn och familjer för att börja prata om problemet. Att börja i Musslan är inte samma som att börja i fotboll eller scouterna, det är en mycket längre väg för att ta beslutet, menar Catherine.

På musslan får du möjlighet att:
• Lära dig mer om vad alkohol, drogberoende, spelberoende och psykisk sjukdom innebär
• Lära känna dig själv bättre
• Stärka ditt självförtroende
• Träffa andra barn/ungdomar i samma situation

Vad gör man i gruppen?
• Träffas 2 tim./vecka (ca 15 ggr)
• Pratar
• Gör olika övningar
• Tar upp olika teman
• Fikar och gör roliga saker tillsammans

Har ditt barn eller något barn du känner behov
av Musslan? Hör av dig till oss. Tel: 070-390 86 88
Email: trollhattan.musslan@svenskakyrkan.se
www.musslan.info 
facebook.com/musslantrollhattan

Vill du ge en gåva till Musslan?
Plusgiro 11 85 74-3, märk med ”TILL MUSSLAN”
Catherine Westvig, Trollhättans Stad och Caroline Egenvall, Svenska kyrkan är två av de ansvariga för verksamheten Musslan.