Metakapellet

Metakapellet på Håjums begravningsplats har inte använts sen slutet av 1950-talet. Nu renoveras det och inom kort kan det åter igen vara liv och rörelse i det 103-åriga byggnadsminnet.

MITT I DEN äldre delen av Håjums begravningsplats, vackert omgärdad av gamla
lindar, ligger Metakapellet. Det invigdes 1916 och är en av Trollhättans äldsta byggnader. Tiden har dock satt sina spår och kapellet har förfallit sedan det togs ur bruk på 1950-talet, när de nya kapellen Hoppet och Ljuset byggdes på Håjum.
– För 25-30 år sedan var det på tapeten att kapellet skulle rivas, eftersom det var så nedgånget.
Det hade stått i decennier utan att någon hade brytt sig om det, berättar Trollhättans pastorats kyrkogårdschef Roger Patriksson. Bland annat har fönstren varit trasiga, så att fåglarna har kunnat flyga in och ut.
– Vi har varit tvungna att täta på höst och vinter för att kunna hålla torrt. Putsen på väggarna är känslig för omväxlande torr och fuktig luft.

ISTÄLLET FÖR ATT riva beslutade man att ge det historiska kapellet en omfattande uppfräschning. Denna gång med förhoppningen att också
kunna börja använda det igen, om än i liten skala. Det största renoveringsarbetet har handlat om att laga de ingjutna fönstren av blyinfattat råglas. Metallbågarna som håller fast fönsterrutorna hade rostat bort.
– Glaset är till största delen original, tack vare att de som byggde kapellet i början av 1900-talet var förutseende nog att spara det glas som blev över, berättar Roger.

MAN HAR ÄVEN åtgärdat en fuktskada, målat väggarna och har planer
på att dra in el för värme och belysning. Det är lite mystiskt dunkelt
när Roger visar oss runt en kulen morgon. Utanför de små fönstren är himlen grå. De fyra lampetter som i närmare 50 år använts för att lysa upp rummet ska ges nytt liv. De senaste åren har kapellet använts vid Allhelgona. Det har blivit en uppskattad tradition att få gå in och tända ljus för anhöriga som gått bort och kyrkan brukar bjuda på glögg och pepparkakor.

EFTER VÅRENS SLUTBESIKTNING och räddningstjänstens brandskyddskontroll kan kapellet börja användas igen. Roger Patriksson hoppas på en nyinvigning i mitten eller slutet av april.
– I början kan vi inte hålla några stora ceremonier som dop, gudstjänster eller begravningar här, eftersom kapellet fortfarande har för dålig tillgänglighet och inga toaletter. Men jag är inte främmande för att det kan bli möjligt på sikt. Vi planerar bland annat att bygga en ramp just för att förbättra tillgängligheten. Till en början är tanken att det nyrenoverade kapellet ska kunna användas för mindre konserter, utställningar och föreläsningar