Lena Pettersson med telefonen vid örat
Foto: Jerry Lövberg

Patos - I kyrkans tjänst, del 3

I 15 år har hon varit en del av det administrativa navet för kyrkans omfattande verksamhet i Trollhättans församling.

I den tredje delen av Patos serie I kyrkans tjänst möter vi Lena Pettersson vid Trollhättans församlings expedition.

– Ingen dag är den andra lik och samtalen pendlar mellan sorg
och glädje, konstaterar Lena Pettersson, den rutinerade länken
vid församlingsexpeditionen. Tillsammans med den yngre kollegan Matilda Egenvall tar hon hand om Trollhättebornas och församlingsmedlemmarnas frågor.

Vi hittar Lena och Matilda på andra våningen i Kyrkans hus, som ligger i närheten av torget på Drottninggatan 42, mitt emot Nyströms hörna. Det är ett hus som inte bara sjuder av aktiviteter med körer, musikrepetitioner, studiecirklar, möten, caféträffar och soppluncher. Här finns också det administrativa centrat i Trollhättans församling, som utöver Trollhättans kyrka också består av  Götalundens kyrka, Lextorpskyrkan och Skogshöjdens kyrka.

Lena och Matilda på väg ner i en trappa
Matilda och Lena på väg ner för trapporna i Kyrkans hus Foto: Jerry Lövberg

När det gäller begravningsverksamheten så hanteras den administrationen separat av kyrkogårdsförvaltningens expedition vid Håjums begravningsplats, men så gott som allt annat går via Lena och Matilda i Kyrkans hus. Det handlar om att boka dop, bröllop, anmäla sig till olika aktiviteter... Kort sagt: Om allt mellan himmel och jord.
– Vi har telefontid varje vardag klockan 9–12, men utöver det så får vi ju även mycket via mejl, berättar Lena.
Hon stortrivs och hade faktiskt en tanke på att jobba med just detta redan under gymnasieåren.
– Jag minns att jag redan i 19-årsåldern sa att jag nog skulle passa bra på en församlingsexpedition, säger Lena och skrattar.

Men samtidigt var hon sugen på resebranschen.
– Och så blev det. Efter gymnasiet fick jag ett vikariat på en resebyrå här i Trollhättan och där blev jag kvar i 17 år. Det var också ett väldigt roligt och omväxlande serviceyrke, säger Lena, som till slut ändå fick chansen att prova på sitt andra drömjobb. 

– Det är så många olika typer av samtal, frågor och arbetsuppgifter. Ibland handlar det om glädje och förväntan inför exempelvis ett dop eller bröllop, för att i och nästa stund vara någon som just blivit ensam efter ett dödsfall och har allmänna frågor runt det, konstaterar Lena.

Lena vid sitt skrivbord, med prästen Elisabet i i glatt samtal
Prästen Elisabet Öman besöker expeditionen i Kyrkans hus Foto: Jerry Lövberg


GDPR-biten, som handlar om att hantera personuppgifter på ett säkert och  korrekt sätt, är en annan viktig del i jobbet som tillkommit de senaste åren i takt med skärpt lagstiftning.
– Vi behandlar väldigt mycket personuppgifter och det är viktigt att alla som har kontakt med oss vet att det hanteras korrekt.

Tidigare satt hon i receptionen i foajén till Kyrkans hus, men i takt med att de personliga besöken blir färre och mer sker digitalt eller via telefon, så är den nuvarande lösningen mer effektiv.
– Vaktmästarna har i stället sitt kontor i foajén och kan guida besökare rätt. Vi har ett bra samspel.

Överhuvudtaget är det många trevliga människor som jobbar här i Kyrkans hus. Från präster och diakoner till ekonomiansvariga och vaktmästare. Och i vår roll har vi kontakt med alla på ett eller annat sätt, även med kollegorna som har sina kontor i anslutning till kyrkorna, säger Lena.

Hon är glad över att ha sin kollega Matilda.
– I kontakten med alla som hör av sig så dyker det ibland upp frågor eller  resonemang och då är det gott att vara två som kan diskutera. Vi hjälps åt med väldigt mycket och kan avlasta varandra, säger Lena.

Livet är nog den bästa utbildningen. Det är klart att du ska kunna behärska våra olika data- och telefonsystem, men samtidigt handlar mycket om ett bra bemötande och service.


22-åriga Matilda Egenvall är egentligen utbildad inom 3D-animation och visualisering vid Högskolan Väst, men efter studierna fick hon möjligheten att hoppa in som sommarvikarie för Lena förra året. Nu är hon en resurs även på kommunikationsavdelningen.
– Jag är lite allt-i-allo och det är väldigt roligt, säger Matilda Egenvall.

Tillsammans med Lena tar Matilda också hand om diarieföring och  kyrkobokföring, så att all formalia och slutliga registreringar kring exempelvis
dop, bröllop och begravningar blir korrekt. Folkbokföringen ligger däremot sedan länge hos Skatteverket.

Efter telefontiden hos församlingsexpeditionen finns alltid möjligheten att ta direktkontakt med kyrkans diakoner, präster eller kyrkoherden och be om att bli kontaktade ifall du inte får svar direkt. Alla kontaktuppgifter finns på webben.

På frågan om vilken utbildning som är lämplig för att jobba på en församlingsexpedition är Lena snabb med svaret.
– Livet är nog den bästa utbildningen. Det är klart att du ska kunna behärska  våra olika data- och telefonsystem, men samtidigt handlar mycket om ett bra bemötande och service.

Inför vissa helger eller evenemang blir det extra tryck på  församlingsexpeditionen.
– Senast var det när vi drog i gång Brittas Salong och alla ringde och mejlade om biljetter. Det är roligt att det blivit så uppskattat, säger Matilda.