Patos - I år väntar vi på en tjej.

”ETT BARN HAR fötts, en son är oss given.” Omtyckta ord som många av oss gillar att höra; år efter år, jul efter jul. De ger oss en känsla av kontinuitet, tradition och julefrid. Vi kan dem utantill och vi vet så väl vad julens budskap handlar om. Eller
gör vi det?

DET MÅ VARA att det är samme lille gosse som föds där i stallet. Omgiven av samma vise män, herdar och med stjärnan från Betlehem evigt glänsande över sjö och strand. Men julevangeliet handlar egentligen inte alls om gulliga små Jesusbarn. Det är den verkliga och högst påtagliga berättelsen om varenda unge som föds till världen.

GUDS SON HAR ett alldeles unikt uppdrag att förmedla kärlek, medkänsla,  förlåtelse, insikt och mod till oss alla - hela livet. Och det uppdraget förnyas varje år. Jesusbarnet är den ständiga uppmaningen till oss att ta hand om våra barn och att ge dem alla samma chans att leva, lära och växa. På samma sätt som vår Fader ser till oss.

OCH JUST DEN här julen handlar evangeliet särskilt om flickebarn. Att födas som tjej innebär på många håll i världen en hög risk. Flickor är ofta mer utsatta och har inte samma rättigheter som pojkar. För oss som lever i ett förhållandevis jämställt samhälle kan det tåla att upprepas.

UNDER HELA ADVENTS- och jultiden pågår därför en insamling till förmån för internationella arbetet genom Action by Churches Together. Tillsammans jobbar alla kyrkor världen över för att fånga upp flickor och stärka deras rättigheter och möjligheter i livet. Det är ett av Svenska kyrkans sätt att försöka omsätta tron på Guds kärlek i verklig handling och att ta utmaningen på allvar.
I
ÅR HAR ett barn blivit oss fött. Miljoner gånger om. Låt oss ta emot varje liten människa med samma glädje och värdighet som vi välkomnar barnet i krubban. Varje gång.
                                                                    God jul!
                                                                    Maria Classon, kyrkoherde