Kyrkogårdschefen Frank och biträdande kyrkogårdschef Pia Dosé med Hoppets kapell bakgrund

Patos - Hösten är starten på livet

På nyårsafton är det fortfarande flera månader kvar tills "nyåret" startar på begravningsplatserna Håjum och Götalunden. – Vårt år startar på allvar i april när vi planterar alla vårblommorna, säger kyrkogårdschefen Frank Thorén Hall, som ändå mest förknippar hösten med starten på livet. Tillsammans med biträdande kyrkogårdchefen Pia Dosé bjuder han in Patos läsare till ”Ett år på kyrkogården.”

EFTER SJU ÅR som ansvarig för skötselfrågorna vid Göteborgs kyrkogårdsförvaltning ansvarar Frank Thorén Hall nu för de två begravningsplatser
i Trollhättans församling.
– Jag trivs väldigt bra och det är två väldigt fina och välskötta begravningsplatser, med lite olika stil dessutom, säger Frank. Det ligger mycket arbete bakom miljön som besökarna möter. Och personalen har att göra, året runt.
– Det är lite av en myt att vi bara jobbar på våren och sommaren. Då har vi visserligen både flera säsongsanställda och sommarjobbande ungdomar eftersom
det är mest att göra då, men skötseln pågår året runt i olika faser.

ÅRSHJULET TALAR SITT tydliga språk. Höstens sysslor närmar sig. Under oktober är det höststädning på skötselgravarna, där tusentals sommarblommor tas bort och förvandlingen inför Allhelgonahelgen påbörjas. Det är en fin och viktig högtid
även för personalen, som förstås vill att begravningsplatserna ska vara extra fina när tusentals besökare strömmar till för att tända ljus och lägga blommor.
– Vi har väldigt engagerade medarbetare, konstaterar Frank, som själv känner ett
lugn i kroppen när hösten kommer.
– Det är nog både kopplat till jobbet, men också rent mentalt knutet till att naturen lugnar ner sig. Det påverkar även oss människor, tror jag. Djuren är klara med sina kullar, bladen faller och nya frön tar sin form inför nästa vår. På det sättet är hösten starten på livet, även om vi oftast pratar om att allt väcks till liv på våren.

NU EFTER SOMMAREN återgår arbetsstyrkan också till den ordinarie; tolv kyrkogårdsarbetare plus de tre kollegorna på krematoriet, två på expeditionen och de två lagbasarna som fördelar och leder det dagliga arbetet ute på begravningsplatserna.
– Och vår lokalvårdare får det lite lugnare när arbetsstyrkan blir omkring en tredjedel av hur det ser ut under sommarhalvåret, konstaterar Frank. För honom själv och hans biträdande kyrkogårdschef Pia Dosé går mycket tid åt till planering och att jobba med strategiska frågor.
– Bland annat tittar vi nu på hur vi ska kunna skapa fler begravningsplatser i Trollhättans församling framöver. Det är en omfattande process där vi i dialog med främst Trollhättans Stad först måste hitta ett markområde som svarar upp mot
de framtida behov som finns. Både när det gäller läge och möjligheter till transporter och en rad olika tekniska lösningar som krävs vid anläggandet. Om
tio år behöver vi ha allt på plats, konstaterar Frank.

HAN OCH HANS kollegor får en del frågor kring gravskötseln från anhöriga. Om stort och smått.
– Det är inte så enkelt att veta vad som ingår och inte ingår, beroende på vilket skötselavtal du har. Här tror jag vi kan bli ännu bättre på att informera och förklara. En del som exempelvis har klimatsmart skötsel där vi avstår säsongsplanteringar och skapar en fin gravplats med perenner, kan undra varför det inte blommar där på samma sätt som på vissa andra gravar. På samma sätt är det viktigt att anhöriga vet om ifall det ingår täckning med granris, lykttändning eller kransar på
Allhelgona. Allt sådant framgår av skötselavtalet som finns för varje grav. Den som är osäker får gärna höra av sig eller ta en extra titt i avtalet, uppmanar Frank.

RUNT DEN 15 oktober startar vintersäsongen, enligt årshjulet. Då stängs vattnet successivt av av för att skydda kranarna från att frysa sönder. För kyrkogårdsarbetarna handlar månaderna runt årsskiftet om mycket underhåll av lokaler, maskiner och annan utrustning. Och om snön faller så är det snöröjning och minimering av halkriskerna som gäller.
– Tillgängligheten är viktigt. Du ska alltid kunna besöka dina anhörigas gravplats på
ett tryggt sätt, säger Frank Thorén Hall.