Kjell omgiven av penséer
Foto: Amer Kapetanovic

Patos - Här växer en färgstark vår

Kylan börjar släppa taget och det vankas högsäsong för gänget som ser till att Götalundens och Håjums begravningsplatser möter våren på bästa sätt.

– Den här tiden är skön. Det är som att släppa på handbromsen och vi växer till över 30 anställda under sommarhalvåret, säger Kjell Solefors, lagbasen som har  många års erfarenhet av att hålla såväl golfbanor som fotbollsplaner gröna.

TILLSAMMANS MED LAGBASKOLLEGAN Michel Matheussen ser Kjell till att  verksamheten flyter på och att man följer årshjulet med alla dess olika moment  och sysslor.
– Utöver våra två begravningsplatser ansvarar vi för skötseln runt kyrkornas  fastigheter även i ytterområdena, med allt från gräsklippning till snöröjning. Så det finns allt att göra året runt. Men det är klart att det är nu på våren som det växlar upp på allvar. Det är lite grann som att gå och vänta på att fotbollssäsongen ska starta, säger Kjell. Nu har han bara drygt ett halvår kvar till pension. På papperet.
– Om jag känner mig som jag gör nu så tänker jag att jag skulle jobba ett år extra och vänta in min hustru, så går vi i pension samtidigt 2023, säger han.

OM DET BLIR mer tid för golf återstår att se. Kjell har jobbat  i nästan 20 år med skötsel och drift av såväl Färgelanda golfklubb som Lyckornas golfklubb i Ljungskile. Därefter jobbade han kvar inom anläggningsbranschen med fokus på både golfbanor och fotbollsplaner innan yrkeslivet fortsatte med fokus på anläggning  och grönytor inom byggkoncernen NCC. Nu har han jobbat sex år med Trollhättans begravningsplatser.
– Jag trivs fantastiskt bra och kände mig hemma direkt när jag började. Det är ett gott gäng och ett omväxlande arbete, säger Kjell, som bor i Uddevalla.

BÅDE KJELL OCH lagbaskollegan Michel är med så mycket det går i jobbet ute på begravningsplatserna, vid sidan av det administrativa arbetet.
– Det är viktigt att bygga ett starkt team och att vi tillsammans kan fördela arbetet och hjälpas åt där det behövs. Jag upplever att det finns en väldigt stark delaktighet och lagkänsla och det är en förutsättning för att hinna med allt det som vi ansvarar för. Det är mycket prioriteringar som måste göras varje vecka och varje dag, säger Kjell.

NU VÄXER ARBETSSTYRKAN under våren och de året-runt-anställda får  förstärkning inför sommaren i form av säsongsarbetare och feriearbetare. Rekryteringsprocessen inleddes redan i februari i jakten på långsäsongsanställda och ytterligare några för säsongsanställning i tre månader. Till det kommer 16 ferieanställda på vardera fyra veckor. Många säsongsanställda återkommer år efter år.
– Det är ju en trygghet för oss och gör att vi vet att vi även har säsongspersonal  som kan vår verksamhet, säger Kjell Solefors. De som jobbar fyra veckor under sommaren är oftast lite yngre, men för att hantera maskiner finns en 18-årsgräns.
– Det är helt enkelt en säkerhetsfråga, men det känns bra att vi ändå kan erbjuda många ungdomar möjligheten att komma ut i arbetlivet. Vi tar även emot en del praktikanter, säger kyrkogårdschefen Frank Thorén Hall. Han konstaterar att intresset för att säsongsjobba som kyrkogårdsarbetare brukar vara stort.
– Vi behöver olika kompetenser. Både de som är duktiga på skötsel inom  lantering och växter, men också de som är bra på att hantera maskiner. Det är en mix, helt enkelt, och vi behöver en flexibilitet. Och självklart utbildar vi alla som anställs,  påpekar Frank.

God fysik är en bra egenskap i jobbet som kyrkogårdsarbetare.
– Det underlättar i alla jobb, men du kan vara ganska trött efter en hel dags arbete
med planteringar, rensning, grävning, röjning eller gräsklippning. Särskilt om det är
dåligt väder, konstaterar Kjell Solefors.

DRYGT 32 000 penséer är på väg ner i jorden den närmaste tiden, sedan granris  rensats undan och rabatterna förberetts. Allt fler gravplatser utrustas nu dessutom med planteringslådor, som gör det enklare att reglera vattningen. Det bidrar både
till minskad vattenanvändning och effektivare skötseln. I takt med att  begravningsplatserna växer är det viktigt att hitta nya hållbara arbetssätt.

KYRKOGÅRDSCHEFEN FRANK Thorén Hall ser våren som lite av en examenstid.
– Det är nu vi ser resultatet av allt arbete som gjorts under hösten och vintern.