En digital guide till rätta känslan

Att välja en sista viloplats för sina älskade kan vara ett tufft beslut på flera sätt. Idag finns många olika gravplatstyper. Med QR-promenaden på Håjums begravningsplats hoppas kyrkogårdschef Roger Patriksson att valet ska bli lite enklare.

Det är en strålande fin sommardag när vi möter upp kyrkogårdschef Roger Patriksson. Vi ska gå Håjums nya, kodade promenad för att se de olika gravplatstyper som begravningsplatsen erbjuder.

ROGER FÖRKLARAR ATT beslutsprocessen har blivit längre, eftersom det idag finns betydligt fler alternativ än för tio år sedan.
– Vi märker ett behov bland anhöriga, att själva få gå runt och känna in och uppleva platsen innan man fattar ett beslut.

PROMENADEN STARTAR VID informationsplatsen där de olika stoppen finns markerade på en karta. QR-koderna finns utplacerade på plaketter vid varje stopp.
Genom att skanna koderna med mobilen får man upp information i telefonen om just den gravplatstyp man befinner sig vid.

DET FÖRSTA STOPPET är minneslunden. Här grävs askan ner på en anonym
plats utan att anhöriga är närvarande. Hela lunden blir på det sättet en vacker och rofylld minnesplats.
– Idag lever ofta familjemedlemmar på olika platser runtom i världen. Anhöriga kan ha svårt att sköta en klassisk gravplats och då är minneslunden ett bra alternativ, förklarar Roger, samtidigt som en familj änder promenerar förbi och hoppar ner i den lilla dammen.

VI VANDRAR VIDARE för att utforska askgravlundarna som inte heller kräver någon skötsel av anhöriga. På Håjum finns tre olika typer. Skogslunden ligger i en grön glänta där solstrålar letar sig ner mellan löven i bladverken. Rader av naturstenar med inskriptioner ligger inbäddade bland gräs och ormbunkar.
– Här får man inte plantera något eget men det går bra att lämna blommor, förklarar Roger och visar vaserna med buketter som är nedstuckna i marken. Intill ligger den nybyggda Ekgläntan, även den fint inramad av träd och buskage. Gravplatserna är utformade i tre ringar med bänkar i mitten.
– Här under har vi installerat belysning med LED-lampor, förklarar Roger. Stenplattor markerar de individuella platserna.

VI FORTSÄTTER QR-promenaden till askgravlunden med sitt stora minnesträd
i metall. Här sprids askan i lunden, men till skillnad mot minneslunden får anhöriga vara med vid ceremonin. Vårt sista stopp är de klassiska kistoch urngravarna. Längs med de långa raderna av gravstenar är några av kyrkogårdsarbetarna i full
gång med att göra det fint. Svenska kyrkan sköter vissa av gravplatserna mot en
avgift.
– Det är ännu ett alternativ för anhöriga som har svårt att ansvara för skötseln
på egen hand, säger Roger.

REDAN NU PLANERAS ytterligare två QR-promenader på Håjum. Den första är en
kyrkogårdsvandring med fokus på både kända och okända trollhättebor och deras livshistorier. Den andra har en botanisk inriktning för alla som är nyfikna på blommor, buskar och träd. Roger Patriksson hoppas att QR-satsningen ska bidra till att begravningsplatsen även ses som ett rekreationsområde.
– Här finns så mycket mer än bara gravar, inte minst konstverken är värda ett besök. ♥

Text: Erika Almqvist Foto: Jerry Lövberg