Patos - Dyrt och heligt

Ingela Sandblom och Kristina Johansson har i uppdrag att inventera pastoratets hundratals kyrkoföremål, som normalt sett hålls inlåsta. Med start i detta nummer av Patos kommer de att välja ut och berätta lite mer om sina egna kulturhistoriska favoriter. Alla med sin unika och värdefulla berättelse

Sveriges 3 400 kyrkor är ett levande kulturarv som tillhör alla, oberoende av tro eller härkomst. På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden och det ställs höga krav på att både byggnader och föremål tas om hand och förvaltas.
Det är anledningen till att Ingela Sandblom nu under våren och sommaren genomför en stor inventering av alla föremål i tre av de fyra kyrkorna.
– Lextorpskyrkan inventerades 2014, så nu fokuserar vi på Skogshöjdens, Götalundens och Trollhättans kyrkor. Alla föremål mäts och fotograferas och en del vägs, berättar Ingela.
HON HAR JOBBAT som administrativ assistent vid kyrkans expedition i Kyrkans Hus i ett år. Tidigare drev Ingela egen inredningsbutik i 16 år och innan det jobbade hon 17 år på KappAhl i Odenhuset, varav nio år som butikschef. Hon
är med andra ord van vid att hantera inredningsföremål och textilier.
– Att få arbeta med den här inventeringen känns väldigt roligt. Föremålen har givetvis ett ekonomiskt värde, men bär framför allt på mycket kulturhistoria som är viktig att bevara, påpekar hon.
Den vackra brudkronan från 1944 är skänkt till Svenska kyrkan i Trollhättan av Anna Dahl och är en av tre skimrande kronor som bruden kan få låna vid bröllop.

TOTALT HANDLAR DET om flera hundra föremål i pastoratets kyrkor. Alla registreras och beskrivs i Svenska kyrkans särskilda inventeringssystem. Och
det är många timmars arbete i varje kyrka. Inventeringen omfattar allt från ljusstakar, mattor och vaser till altartavlor och stora ljuskronor, som alla har en viktig del i utövandet av den kristna tron.
Att inventeringen sker just nu är ingen tillfällighet. Den är knuten till biskopsvisitationen i oktober, då Skara stifts biskop Åke Bonnier besöker pastoratet
– Inför varje visitation ska inventeringen vara genomförd eller påbörjad, berättar Ingela, som har stor hjälp av kommunikatören Kristina Johansson.

Text och Foto: Erik Torstensson och Jimmy Delwér