Palveleva puhelin

Kun tarvitset keskustelu- tai kriisitukea

Finskspråkig telefonjour
Palveleva puhelin

PUHELIN

Joka ilta klo 21–23
020-26 25 00

CHATTI

Torstaisin ja sunnuntaisin klo 18–20
svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin

NETTIKIRJE

svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin

Logotyp Sverige-Finska kyrkan