Foto: Joachim Nywall

Syskonringen i Hjärtmello

Nyhet Publicerad

29 februari medverkar Svenska kyrkans kör Syskonringen i ett evenemang med glitter, glamour och folkfest med chans att vinna vandringspriset Hjärtmellohjärtat.

Hjärtmello är ett evenemang där människor med och utan funktionsvariationer kan mötas och inspireras av varandra, ett sammanhang där man kan mötas - hjärta till hjärta.

Artisterna tävlar inte mot varandra i Hjärtmello - utan samarbetar istället och lyfter fram varandras gåvor. Målet är att Hjärtmellos deltagare ska uttrycka sig för sin egen skull och för sin egen upplevelse av sin kraft, inte för att bli bedömda eller tävla om vem som är bäst.

Juryn består inte av domare som bedömer det artisterna gör på scenen eller jämför prestationerna utan ser bortom stereotypa normer och tankar om hur man ska vara för att ta plats på scenen.