Regnbågsnyckeln till Trollhättans pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan Trollhättan har sedan våren 2018 jobbat i hela pastoratet för att få Regnbågsnyckeln. Söndag 20 oktober i den gemensamma gudstjänsten i Götalundens kyrka, tog man emot den. På bilden ser du Mia Ås från Sensus som överlämnar nyckeln till Maria Classon, kyrkoherde och Bengt Kristiansson, vice ordförande i kyrkorådet.

 

Regnbågsnyckeln ägs av Riksförbundet EKHO (ekumeniska föreningen för kristna hbtq-personer) och Studieförbundet Sensus och är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.  

2016 tog Riksförbundet EKHO tillsammans med Svenska kyrkan i Växjö stift initiativ till en hbtq-märkning utifrån Svenska kyrkans kyrkomötes beslut 2013 om att församlingarna ska uppmuntras att hbtq-certifieras. EKHO, Studieförbundet Sensus och Växjö stift arbetade fram processmodell Regnbågsnyckeln och 2017 beslutade Svenska kyrkan att Regnbågsnyckeln ska erbjudas till alla församlingar.​  

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. När församlingen har genomgått alla steg i processen, redovisas de till Regnbågsnyckelns styrgrupp, som delar ut märkningen Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln delas ut i samband med en gudstjänst i form av intyg och ett märke att fästa på väggen.  

- Vi är jätteglada över att få Regnbågsnyckeln till Trollhättans pastorat säger Maria Classon, kyrkoherde. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade i kyrkans gemenskap och Regnbågsnyckeln ser vi som en del av vårt ständigt pågående arbete med att välkomna alla till Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan Trollhättan tycker att det är viktigt att oavsett vad man har för bakgrund, etnicitet, sexuell läggning osv känner att man accepteras för den man är och man har bl a deltagit i Pridefestivalen under två år.