Tove af Geijerstam vid sin prästvigning tillsammans med kyrkorådets ordförande Bernt Berggren och Lextorpskyrkan arbetslagschef Elisabet Öman

Prästvigning i Skara domkyrka 23 januari 

Nyhet Publicerad Ändrad

23 januari prästvigdes Tove af Geijerstam av biskop Åke Bonnier i Skara domkyrka.

Under vigningsmässan predikade biskop Åke Bonnier över söndagens tema - Jesus skapar tro - där han särskilt riktade sig till Tove. 

-Jesus har inte kallat dig för att du har meriterat dig. Nej, Jesus själv har kallat dig att vara präst i vår kyrka av en enda anledning, för att du är du, sa biskop Åke i predikan till Tove. 

Tove af Geijerstam
Foto: Anders Mulec

-Du får vila i orden som Jesus själv säger till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, sa biskop Åke. 

Nu är Tove af Geijerstam redo att gå ut i tjänst som präst i Svenska kyrkan. Nyvigda präster tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning. Tove kommer jobba som pastorsadjunkt i Lextorpskyrkan och välkomnas där den 30 januari vid högmässan kl 11.


Om man vill kan man se prästvigningen i efterhand på Skara stifts YouTubekanal