Henrik Törnqvist kyrkoherde i Trollhättan
Foto: Amer Kapetanovic

Kända bilar brinner inte!

Nyhet Publicerad

Konferensen ”Trygghet i våra stadsdelar” i Lextorpskyrkan i Trollhättan 26-28 april samlar över 250 deltagande medarbetare från Svenska kyrkans församlingar som arbetar i mångreligiösa och mångkulturella områden.

Årets konferens på temat Trygghet i våra stadsdelar ordnas av det svenskkyrkliga nätverket Framtiden bor hos oss. Under tre dagar samlas över 250 medarbetare och förtroendevalda till samtal, föreläsningar och workshopar om samtid, tillit, demokrati och trygghet.

- Under ett par dagar delar vi erfarenheter om samverkan, mötesplatser och delaktighet för att förebygga utanförskap och exkludering berättar Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Trollhättans församling som varit med i nätverket sedan starten.

Bland föreläsarna finns bland annat Fahime Nordborg som är kommun- och regionpolitiker i Trollhättan och Monica Hansson, kommunalråd Trollhättan. Tillsammans med boende i Trollhättan som är arbetskraftsinvandrade från Finland ställs frågan om vad som bygger ett tryggt lokalsamhälle.

Kommunpolisen Viktor Prästbacka, tillsammans med Gigi Cederholm som är samordnare för Trygghetsvandrarna i Trollhättans stad, bjuder in till samtal om vikten av att vara en närvarande vuxenförebild.

- Framtiden bor hos oss är ett nätverk som under många år reflekterat över hur människor med olika tro och bakgrund kan mötas och tillsammans bygga hopp och framtidstro säger Henrik Törnqvist.

Läs hela programmet här

 

Konferensen arrangeras av Svenska kyrkans nätverk Framtiden bor hos oss i samarbete med Trollhättans församling, Högskolan i Väst och Sensus Studieförbund.