Lackning av julklapp
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hur hjälper man bäst? Om välgörenhet, givandets glädje och föräldraskap

Nyhet Publicerad Ändrad

Funderar du själv just nu på hur du bäst kan hjälpa utsatta barn? Det finns många organisationer som samlar in såväl pengar som andra gåvor.

Vi vill dela våra tankar kring hur ditt givande kan bli till så mycket glädje som möjligt.

Det lider mot jul. 

Tankarna på julfirandet kan rymma glädje, förväntan och längtan, blandat med oro för att det ska bli svårt att hinna med allt som ska göras, hur hunden ska uppföra sig när det kommer gäster och om barnen ska bli nöjda med sina julklappar. 

Tankarna kan också rymma sådant som oro för om det ska finnas mat på bordet, om barnen ska kunna få några julklappar över huvud taget och om det ska bli en våldsam jul i år. Man kan se fram emot att fira jul i det nya huset, och man kan undra hur det ska gå att fira jul i det nya landet, utan familj och vänner. Det är olika, helt enkelt. Människor har väldigt olika livsvillkor. 

Vi som skriver har vår tjänst i olika delar av Trollhättans församling. Vi möter såväl utsatthet som vilja att göra medmänniskors liv lättare att leva. Många vill hjälpa genom att ge av sitt överflöd. 

Funderar du själv just nu på hur du bäst kan hjälpa utsatta barn? Det finns många organisationer som samlar in såväl pengar som andra gåvor. Vi vill dela våra tankar kring hur ditt givande kan bli till så mycket glädje som möjligt.

Vi vill inspirera dig som läser att ge det som är åtråvärt även för dig, det som du själv gärna skulle vilja ha, eller det som du själv gärna skulle vilja ge ditt barn. Det innebär, om du ger bort saker, att du ger bort sådant du tycker är fint, sådant som är avsett för barn och roligt för ett barn att leka med, som inte kräver annan utrustning som till exempel spelkonsol, dator eller DVD-spelare, och som är helt och rent och fullt funktionsdugligt.

Det andra som vi vill inspirera dig till är att ge givandets glädje som gåva. Det kan vara befriande för en förälder att få säga till sitt barn ”Den här julklappen är från mig till dig”, i stället för ”det var en snäll människa som gav dig det här paketet”. 

Att ge givandets glädje som gåva kan innebära att du skänker pengar i stället för saker, pengar som kan omvandlas till presentkort. Om du ändå vill ge bort leksaker, ge dem öppet i stället för inslaget, så att förälder eller annan vuxen kan slå in julklappen och veta vad som finns i den. Kanske till och med få välja ut en julklapp till sitt barn, precis som andra föräldrar gör. Ge hellre något som ett barn önskar sig, än det där nödvändiga. Det är alltid önskningarna som får stå tillbaka när pengarna bara räcker till det mest grundläggande.

Det tredje vi vill inspirera dig till är generositeten att låta den vuxna som har vardaglig omsorg om ett barn också få vara den som ger något extra. Att själv stå tillbaka för att låta någon annan träda fram och räta på ryggen. Då får barnet inte bara en julklapp, utan också en förälder med ökat inflytande över sitt barns jul. Kanske kan en känsla av otillräcklighet få stryka på foten. Barn gynnas enligt vår erfarenhet av att föräldrar känner stolthet och glädje i sitt föräldraskap.  

Med önskan om en fin adventstid, en god jul och ett välsignat nytt år!

 • Louise Sahlin, diakon, Trollhättans församling
 • Caroline Egenvall, församlingspedagog, Trollhättans församling
 • Tina Hættner Blomqvist, präst och arbetslagschef, Trollhättans församling
 • Carolina Hurtig Länsman, diakon, Trollhättans församling
 • Petra Waller, präst, Trollhättans församling
 • Birgitta Simson, diakon och arbetslagschef, Trollhättans församling
 • Yvette Andersson, församlingspedagog, Trollhättans församling
 • Helena Bengtsson, diakon, Trollhättans församling
 • Ann-Cathrine Kroon Sahlin, präst och arbetslagschef, Trollhättans församling
 • Riki Kuivalainen, präst, Trollhättans församling
 • Maria Zetterlund, diakon, Trollhättans församling
 • Tove af Geijerstam, präst, Trollhättans församling
I Kyrkans hus entré kan man om man swishar en gåva ta en smällkaramell