Foto: Sven-Erik Falk

Biskopen skriver brev om Ordet

Nyhet Publicerad

För sjätte året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om Ordet, det vill säga Bibeln.

– Jag hoppas att 2020 ska vara ett år där vi kan samlas om Bibeln och lyfta fram vad den betyder, inte bara för kyrkan utan också för kultur och samhälle, skriver biskopen.
För hans egen del var de första kontakterna med bibelläsningen inte så upplyftande.
– Att läsa bibeln var urtråkigt, konstaterar han om lektionerna i religionskunskap i sjunde klass.
Men så hamnade han på konfirmationsläger, och undan för undan växte insikten att det inte var så dumt att läsa Bibeln. Efter lägret fortsatte han därför på egen hand och smygläste hemma. Det skedde i en i lite obefogad oro över att hans icketroende föräldrar skulle komma på honom.
Sedan dess har Bibeln blivit en följeslagare i Åke Bonniers liv, och numera är han inte bara biskop utan också ordförande i Svenska bibelsällskapet.
Biskopen har gjort det till tradition att varje år ge ut ett brev till församlingarna. Liksom tidigare finns årets brev på tre språk. Utöver svenska är det tillgängligt på finska och engelska.
Den som vill läsa hela texten kan höra av sig till expeditionen eller ladda ner brevet från stiftets hemsida.

För sjätte året ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna. Denna gång handlar det om Ordet. Foto: Carla Karlsson

Här följer ett utdrag ur brevet.

Bibeln är viktig, oavsett tro, för att förstå vår egen kultur och historia. På liknande sätt har det ett värde att tillgodogöra sig andra av historiens klassiker.
Bland dessa klassiker har Bibeln en särställning. Det finns ingen bok som är lika betydelsefull, översatt, studerad i forskningssammanhang och läst som Bibeln.
För kyrkan och den enskilda kristne är Bibeln mer än bara en viktig del av vår kultur. Den är inte bara en bok eller en dokumentsamling utan en värld där tron lever och får liv.
Bibeln och dess berättelser ger ett meningssammanhang där våra liv får sättas in och den får därmed forma vår tro och vår livshållning. Det handlar om mig och mitt förhållande till Gud, mig själv, mina medmänniskor och skapelsen.
I vår evangelisk lutherska tradition har Bibeln en stor tyngd. Genom att Bibeln är tillgänglig för alla kan både du och jag läsa, tolka och förstå Bibelns texter och berättelse och därigenom kan tron födas och växa. Det gör inte att Bibeln kan tolkas hur som helst, eller att allt i Bibeln är lika centralt.