Foto: Ulf Sundberg

Film och bilder under renoveringen av Trollhättans kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Här har du möjlighet at titta på bilder och filmer från renoveringen av Trollhättans kyrka under 2020-2021. Kyrkan återinvigdes 25 april 2021.

Mars 2021
Trollhättans pastorats fastighetschef Patrik Edvardsson och Brunbergs Byggs arbetsledare Niklas Brunberg diskuterar kring den invändiga renoveringen av Trollhättans kyrka som pågått sedan september 2020 och som skall vara klar i april 2021. Organisten Mattias Eklund hälsar välkommen.
https://www.youtube.com/watch?v=59xGuabHjfc&t=27s

Foto & redigering: Jimmie Midflo

Februari 2021
Följ med in i Trollhättans kyrka och se den imponerande byggnadsställningen som tar upp hela kyrkorummet och se hur renoveringsarbetet fortskrider inför återöppnandet den 25 april.
Den planerade visningen av Trollhättans kyrka under tiden den renoveras har pga pandemin tyvärr tvingats bli digital.

I vår filmade visning hälsas ni välkomna av prästen Tina Haettner Blomquist och guidas genom arbetet av Brunbergs Byggs arbetsledare Niklas Brunberg och Trollhättans pastorats fastighetschef Patrik Edvardsson. Foto och redigering har kyrkvaktmästare Jimmie Midflo stått för.
https://youtu.be/MjN-umukoWE

 

 

 

Här är filmen från visningen i  december
Kyrkoherde Elisabet Öman hälsar välkommen till visningen där pastoratets fastighetschef Patrik Edvardsson tillsammans med arbetsledaren Niklas Brunberg berättar vad som sker i kyrkan just nu.
https://youtu.be/e7Nlc-qLtr0

 

 

 

Bilder från renoveringen 2020-2021