Foto: Ulf Sundberg

Bilder från återöppnandet av Trollhättans kyrka

Nyhet Publicerad

Söndagen den 25 april var biskopen i Skara stift Åke Bonnier och återinvigde Trollhättans kyrka efter invändig renovering. Nu är kyrkan öppen för besök alla dagar 11-18 och onsdagar till kl 20.00.

Medverkande förutom biskopen var Elisabet Öman, kyrkoherde, Martin Wikman biskopens adjunkt, Katharina Klingborg, diakon, Mattias Eklund, organist, Bernt Berggren, kyrkorådets ordförande, Arne Samuelsson, församlingsrådets ordförande, Inge Eklund, kyrkvärd, Tomas Ristorp och Lotta Eriksson, kyrkvaktmästare. Dessutom invigde biskopen också ett nytt altare, ambo, dopfunt och en flygel. Vill du se gudstjänsten i efterhand så finns på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=a5YZy5ml2Cw