Foto: Jimmie Midflo

Agneta har ryckts ifrån oss

Nyhet Publicerad Ändrad

Vår mångåriga medarbetare Agneta van der Poel, diakon och arbetslagschef i Lextorpskyrkan, har efter kort tids sjukdom alltför tidigt lämnat oss.

Agneta har under sin mer än 30 åriga tjänst i Svenska kyrkan i Trollhättan betytt mycket för all den verksamhet som bedrivs och särskilt har hon gjort en stor insats för det diakonala arbetet. 

Anställda, förtroendevalda, ideella i Svenska kyrkan tillsammans med alla de kontakter Agneta haft inom Trollhättans Stad liksom föreningsliv och organisationer delar idag tillsammans med familjen den stora sorg och saknad vi känner. Agneta lämnar ett stort tomrum efter sig. 

Vi ber om Guds beskydd över Agnetas familj och de allra närmaste.

Vi tackar Gud för hennes liv, tjänst och alltid positiva inställning till att istället för hinder se möjligheter. 

Elisabet Öman, kyrkoherde

Kyrkorna har öppet för ljuständning, bön och samtal. Det finns också möjlighet att skriva i vår minnesbok som kommer lämnas över till familjen.
Lextorpskyrkan är öppen söndag 9-15 och vardagar kl 8-15.30
Hannakapellet i Kyrkans hus är öppet söndag 12-14 och vardagar 10-14
Götalundens kyrka öppet i samband med gudstjänster och andakt samt vardagar kl 8-15.30
Skogshöjdens kyrka är öppen i samband med gudstjänst och under v10 måndag, tisdag och torsdag eftermiddag samt onsdag och fredag förmiddag