Musslan

Musslan i Trollhättan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och/eller har en psyksisk sjukdom. Verksamhet drivs av Svenska kyrkan i samarbete med Trollhättans stad. Kontakt med Musslan får du genom att ringa 0703-90 86 88.

Vi har barn & ungdomsgrupper där du får möjlighet att:

* Lära mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk sjukdom innebär.
* Lära känna dig själv bättre.
* Stärka ditt självförtroende.
* Träffa andra barn/ungdomar i samma situation.

Vad gör man i gruppen?

*Träffas 2 tim/veckan (ca 15 ggr).
*Pratar.
*Gör olika övningar.
*Tar upp olika teman.
*Fikar och gör roliga saker tillsammans.

Att gå med i en stödgrupp innebär att man får möta jämnåriga som har samma erfarenheter. Det är skönt att få höra att man inte är ensam och det är viktigt att få veta att det ALDRIG är barns fel när vuxna mår dåligt.

Idag räknar man med att det i Sverige finns ca 450 000 barn/ungomar som har en nära anhörig med psykisk sjukdom/missbrsproblematik. Detta motsvarar 3-4 barn i varje klass.

Gåva till Musslan

Sätt det på plusgiro 11 85 74-3, märk talongen TILL MUSSLAN 2870.2642