Musslans lokal i Trollhättan med soffor och ljus i öppna spisen
Foto: Caroline Egenvall

Musslan

Musslan i Trollhättan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel och/eller har en psykisk sjukdom. Verksamhet drivs av Svenska kyrkan i samarbete med Trollhättans stad.

Vi har barn & ungdomsgrupper där du får möjlighet att:

  • Lära mer om vad alkohol, drogberoende, spelberoende och psykisk sjukdom innebär.

  • Lära känna dig själv bättre.

  • Stärka ditt självförtroende.

  • Träffa andra barn/ungdomar i samma situation.

Vad gör man i gruppen?

  • Träffas 2 tim/vecka (ca 15 ggr).

  • Pratar.

  • Gör olika övningar.

  • Tar upp olika teman.

  • Fikar och gör roliga saker tillsammans.

Att gå med i en stödgrupp innebär att man får möta jämnåriga som har samma erfarenheter. Det är skönt att få höra att man inte är ensam och det är viktigt att få veta att det ALDRIG är barns fel när vuxna mår dåligt.

Idag räknar man med att det i Sverige finns ca 450 000 barn/ungdomar som har en nära anhörig med psykisk sjukdom/missbruksproblematik. Detta motsvarar 3-4 barn i varje klass.

Gåva till Musslan

Sätt in din gåva på plusgiro 11 85 74-3, märk talongen TILL MUSSLAN

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.