Meditationsrum/gudstjänster

Rummet finns för att användas till en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst.

Meditationsrummet ligger mitt emot Sjukhuskyrkans lokaler mellan målpunkt A och B.

Du kan lyssna på musik och skriva tankar eller böner i boken som finns här. Meditationsrummet är till för alla, oberoende av religion och samfundstillhörighet.

I Meditationsrummet finns möjlighet till en "Stilla stund för själen" varje onsdag kl 15, en andakt med ljuständning/levande musik.
Sista onsdagen i månaden firas en enkel mässa.

På söndagar firas gudstjänst i närliggande Skogshöjdens kyrka dit alla är välkomna!

Vid önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön – ta kontakt med Sjukhuskyrkan!

 

Ikonen du ser har fått namnet Livets ikon

"Livets ikon" av ikonograf Cristina Lundström

Den föreställer Kristus bärande på ett litet barn. I ena hörnet står de latinska orden Ego sum (Jag finns) och i det andra hörnet Ego tecum  (Jag går med dig).  

Kristus ser med en blick som sett allt, som vet hur vi har det och vill dela vår vardag och liv hur det än ser ut. 

Han bär oss med sin nåd och kärlek i allt och genom allt.

Han säger: "Var inte rädd, jag ska inte svika dig eller överge dig, jag är med dig alla dagar." /Martin Lönnebo 

Bön inför ikonen:
Omgiven av Marias doftande violer i stjärnornas ljus, står du min Frälsare och väntar på mig.
Du ser med ömhet barnet inom mig, slut mig i din famn. Var med mig alla dagar till tidens slut.