Trollhättans kyrka vinter
Foto: Ulf Sundberg

Lextorpskyrkans historia

24 september 1973 invigdes kyrkan och klockstapeln av biskop Helge Brattgård som utsåg kyrkan till den vackraste kyrkan i Skara stift.

Lextorpskyrkan är byggd på en gammal samlingsplats - det finns en gravkulle vid kyrkans klockstapel. På kyrkans innergård finns också en stor sten med urgröpningar på ovansidan. Enligt experter har den tjänat som offersten under bronsåldern.

1969 togs beslut om att bygga en småkyrka i kvarteret Pärlemorfjärilen och i december 1971 tog kyrkoherde Erik Johansson första spadtaget. Kyrkan uppfördes 1971 i gjuten betong efter ritningar av arkitekten Karl Erik Ydeskog i en nutida gotisk stil. Anders Diös var byggherre och George Plathin byggmästare.

Kyrkan utgör östra delen av ett byggnadskomplex, där övriga byggnader är församlingslokaler. Tillsammans är de grupperade runt en öppen gård.

2021 byggdes entrén om i Lextorpskyrkan och ombyggnationen nominerades till stadens arkitekturpris som är avsett att väcka intresse för och öka medvetandet om värdet av god byggnadskonst.

Klicka här så ser du var det är i Trollhättan

Lextorpskyrkan med altartavlan Foto: Ulf Sundberg