Svenska kyrkan Trollhättan

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon: +46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lekmannakåren i Trollhättan

KYRKANS LEKMANNAKÅR I TROLLHÄTTAN har verkat i över 80 år och är en del av SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster.


Bild: Ulf Sundberg

Kårrådet

Från vänster: Stig Simonsson, Rune Johansson, Gudrun Eklund, Lars-Åke Petersson, Anna-Lisa Johansson, Gunnel Wadell och Elsa Hedlind.

 Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster.

Vi vill mötas i omsorg och glädje i rik och varm gemenskap:

* vid församlingsaftnar

* när vi möts vid andakter och gudstjänster

* när vi samtalar och delar tankar om kristen tro

Samlingarna sker i Kyrkans hus, Drottninggatan42, Trollhättan

Svenska kyrkans lekmannaförbund

  • Samlar kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.
  • Främjar kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro
    och i kyrkans liv.
  • Skapar opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet
  • En mötesplats inom kyrkan för samtal om  kyrkans uppgifter och möjligheter och
  • Verkar för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan.