Lekmannakåren i Trollhättan

KYRKANS LEKMANNAKÅR I TROLLHÄTTAN har verkat i över 80 år och är en del av SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster. Här finns också deras program.

Kårrådet

Stig Simonsson, Christina Lundmark, Rune Johansson, Gunnel Wadell
Gudrun Eklund, Lars-Åke Petersson, Christina Kristiansson.

 Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans pastorat och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster.

Vårens program 2020. Klicka här.

Vi vill mötas i omsorg och glädje i rik och varm gemenskap:

* vid församlingsaftnar

* när vi möts vid andakter och gudstjänster

* när vi samtalar och delar tankar om kristen tro

Samlingarna sker i Kyrkans hus, Drottninggatan42, Trollhättan

Svenska kyrkans lekmannaförbund

  • Samlar kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.
  • Främjar kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro
    och i kyrkans liv.
  • Skapar opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet
  • En mötesplats inom kyrkan för samtal om  kyrkans uppgifter och möjligheter och
  • Verkar för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan.