Lekmannakåren i Trollhättan

Kyrkans lekmannakår i Trollhättan har verkat i över 80 år och är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. Här kan du hitta vårens program.

Lekmannakåren vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans församling och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster.

Vårens program

Finns även här för utskrift

13 FEBRUARI

Kl 18.00, Årsmöte

Sedan gör vi våra röster hörda tillsammans i en sångstund med Helena i ett musik– och sångprogram.

19 MARS

Församlingsafton

Komminister Annette Börjesson som arbetar som präst i Trollhättans församling, berättar om sin väg från ”dricksvatten till levande vatten”. 

16 APRIL

Församlingsafton

Diakon Inger Lindeskog berättar om pilgrimsvandringarna till Edsleskogs kyrka i Dalsland under Medeltiden.

28 MAJ

Kl 18.00, Våravslutning på Gräsviken.

Kh em Folke Elbornsson delar med sig av dikt och musicerande till gitarr.
Särskild inbjudan kommer senare!

ALLA FÖRSAMLINGSAFTNAR ÄGER RUM I TABITASALEN I KYRKANS HUS, DROTTNINGGATAN 42, KL 18.00. VARMT VÄLKOMNA!

Kårrådet

Stig Simonsson, Christina Lundmark, Rune Johansson, Gunnel Wadell, Lars-Åke Petersson (kaplan), Christina Kristiansson, Helena Bengtsson(församlingsrepresentant) och Berit Söderberg (ordförande).

 Vi vill vara en del av det ideella arbetet i Trollhättans församling och samla medlemmar och övriga intresserade till olika möten och sammankomster.

Rune Johansson, Christina Kristiansson, Lars-Åke Petersson (kaplan), Berit Söderberg (ordförande), Stig Simonsson, Gunnel Wadell, Christina Lundmark (frånvarande på bild).

Vi vill mötas i omsorg och glädje i rik och varm gemenskap:

* vid församlingsaftnar

* när vi möts vid andakter och gudstjänster

* när vi samtalar och delar tankar om kristen tro

Samlingarna sker i Kyrkans hus, Drottninggatan 42, Trollhättan

Svenska kyrkans lekmannaförbund

  • Samlar kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.
  • Främjar kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro
    och i kyrkans liv.
  • Skapar opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet
  • En mötesplats inom kyrkan för samtal om  kyrkans uppgifter och möjligheter och
  • Verkar för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan.